Nyheter

Fick bygglov för 37 000 kvadratmeter

Nyheter På Stigamoområdet, på tomten söder om tidigare padelanläggning och utmed E4:an, har miljö- och byggnämnden godkänt ett bygglov. 

Ett bygglov beviljades för nybyggnation av industribyggnad inom fastigheten Stödstorp 2:35 på Södra Stigamo. Magnus Dauhn (S), ordförande i miljö- och byggnämnden, berättar:
– Det är en jättebyggnad på 37 000 kvadratmeter. Vi ville se hur man tar hand om dagvattnet innan beslut togs och det har man presenterat en lösning på, så vi gav ett positivt besked.

Bygglovsavgiften blev 513 000 kronor till kommunen och i en inlämnad markplaneringsplan finns det redovisat hur flödesregleringen av dagvatten ska göras. Detaljplanen, som vann laga kraft i juni 2011, anger industriändamål.

Det norska post- och logistikföretaget Bring är slutanvändare och kommer att flytta in i den 37 000 kvadratmeter stora byggnaden utmed E4:an så småningom. 

Arkivbild från granntaket. Till vänster om tidigare padelanläggning har ett bygglov lämnats för 37 000 kvadratmeter byggnad

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *