Nyheter

Fick försämrad syn

Nyheter En patient fick försämrad syn efter en fördröjd kontroll av förhöjt tryck i ögat, så kallat glaukom. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan gäller en patient som drabbades av synnedsättning då gällande rutiner brast vid bokning av återbesök till ögonkliniken på Ryhov. Ett förhöjt tryck i ögat kan behandlas med ögondroppar. Ögontrycket måste följas regelbundet för att ställa in rätt läkemedelsbehandling.

Rutinen kring att boka återbesök brast i flera steg, delvis till följd av lång utskriftstid av journalanteckningar. Samtliga gällande rutiner är nu skärpta och utskriftstider för journalanteckningar är inom ett acceptabelt intervall, för att minimera risken för att liknande händelse upprepas.

Patientens nedsatta syn är bestående.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *