Nyheter

Fler länsinvånare ska få snabbare diagnos om cancer

Nyheter För att kunna göra fler egna analyser av tumörer och ge snabbare diagnos om cancer kommer Länssjukhuset Ryhov att få ny laboratorieutrustning. I samband med det kommer även lokaler att byggas om till ett nytt laboratorium. Sammanlagt uppgår investeringen till 9,1 miljoner kronor.

Annika Bergman, områdeschef molekylärbiologi, berättar att den nya sekvenseringsutrustningen ska installeras i det här gamla omklädningsrummet. Lokalen kommer att byggas om till ett laboratorium och anpassas efter den nya tekniken.

Regionstyrelsen tog beslut om investeringen på sitt sammanträde den 28 november 2023. Satsningen innebär att Region Jönköpings län köper in Next Generation Sequencing-utrustning för max 6 miljoner kronor och att lokaler på Länssjukhuset Ryhov byggs om till ett sekvenseringslaboratorium för max 3,1 miljoner kronor.

– Vi kommer att köpa in ett instrument som sekvenserar genetiskt material från cancertumörer. Vi har redan idag sekvenseringsutrustning för mikrobiologiska analyser som vi använder bland annat för att övervaka uppkomst av nya covid-mutationer. Det vi köper in nu är särskilt utformat för att mutationsbestämma tumörer. Att vi nu får detta instrument hjälper oss att korta tiden från diagnos till behandling, säger Annika Bergman som är genetiker och områdeschef molekylärbiologi.

Skräddarsydd behandling

Precisionsmedicin handlar om att ge rätt behandling till varje enskild patient i rätt tid. Det betyder att behandlingen skräddarsys efter den enskilde patientens förutsättningar, till exempel genetisk profil. I det nya labbet kommer DNA och annat genetiskt material från tumörer analyseras i syfte att hitta mutationer i så kallade cancergener.

– Med den nya utrustningen kommer vi att kunna identifiera mutationer i cirka 50 cancergener parallellt. Vi kommer att kunna leverera snabb och säker diagnostik av den enskilda patientens tumör, säger Annika Bergman.

Utökad samlad kapacitet

Idag skickas tumörer från patologen på Ryhov till Linköping för analys. Inköpet och etablering av Next Generation Sequencing i Jönköping innebär minskad sårbarhet och en total förstärkning av den samlade kapaciteten inom molekylärbiologisk diagnostik i Sydöstra sjukvårdsregionen.

– När mutationsprofilen i patientens tumör är fastställd kan läkaren använda den informationen för att välja lämpligt läkemedel. Att vi sätter upp diagnostiken i länet ger oss bättre möjligheter att anpassa vården efter våra patienters behov, säger Annika Bergman.

Forskning och utbildning

Ett rum som tidigare varit omklädningsrum kommer att byggas om till laboratorium. Lokalen kommer att anpassas med bra ventilation och kylsystem eftersom den nya utrustningen kommer att alstra mycket värme. Hela investeringen kommer inte bara förbättra den kliniska diagnostiken utan ger också bättre förutsättningar för utbildning och forskning inom det molekylära området.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


1 reaktion på Fler länsinvånare ska få snabbare diagnos om cancer

Hur stor blir tidsvinsten? Vad beror tidsvinsten på? Är det tiden för postgången för provet till Linköping och för svaret tillbaka? Eller är det mer, och i så fall varför?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *