Nyheter

Flera bygglov beviljade av miljö och bygg

Flera bygglov beviljade av miljö och bygg

Nyheter Lagom till semestern beviljade miljö- och byggnämnden ett antal bygglov och godkännanden.

• Det blev positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd samt stall inom del av fastigheten Taglarp 2:3. Fastigheten ligger långt i norr i kilen mellan vägarna mot Tofteryd och Hult.
• Det blev bygglov för Inredningsproduktion AB i Waggeryd för ändrad användning från vind till lägenhet inom fastigheten Svalan 6, före detta Berghs Möbler.
• Bygglov fick också ägaren till fastigheten Masugnskransen 9 på Vallongatan i Vaggeryd för fasadändring.
• Det togs också beslut om strandskyddsdispens för ny brygga på Hålabo 1:18. På platsen finns redan en stenpir som nu ska överbyggas med 18 meter ny brygga.
• Trots att det innebär en liten avvikelse från detaljplanen fick Vattenfall distribution bygglov för nätstation på Bangårdsgatans östra sida i centrala Skillingaryd.
• Miljö- och byggnämnden tillstyrkte också en fastighetsreglering på kvarteret Hästhoven inom fastigheten Trolleberget 1:4. Området mäter cirka 650 kvadratmeter.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *