Nyheter

Flytt av försörjningsstöd återremitterades

Nyheter Ett förslag om att Arbetsmarknadsenheten skulle ansvara för försörjningsstödet blev inte som det var tänkt. Ärendet återremitteras.

I vår kommun organiseras det ekonomiska biståndet mellan två förvaltningar. Kommunstyrelsen har ansvar för pengarna medan handläggningen och personalbudgeten ligger hos socialnämnden. Arbetsmarknadsenheten hanterar också ekonomiskt bistånd och då med flyktingmottagandet. Tanken var att budget och ansvar hänger samman och ska vila under samma tak. Vid senaste kommunstyrelsens sammanträde blev det dock vändning och återremiss till kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Ulf Abrahamsson (C) lade fram yrkande om handlingsplan, tidsplan och ekonomiska konsekvenser. Det blev inget beslut, utan återremiss för komplettering av ärendet, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Tanken var att kommunstyrelsen skulle bli beslutande nämnd och att Arbetsmarknadsenheten skulle svara för verksamheten inom beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan och skuld- och budgetrådgivning. Personalen som idag är anställda av socialnämnden inom området överflyttas till kommunstyrelsen och att verksamheten även bedrivs på Arbetsmarknadsenheten

Taggar

Dela


2 reaktioner på Flytt av försörjningsstöd återremitterades

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *