Nyheter

Föräldrar startar namninsamling för ny skola

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags tog Jan-Erik Aronsson (SD) upp Götafors skola i Vaggeryd och vad som är planerat. Föräldrar har startat en namninsamling för att påverka politikerna.

Skolan har engagerat föräldrar som har startat namninsamling. Arkivbild

Gert Jonsson (M) berättar mer.

– Vi svarade Jan-Erik att vi återkommer i frågan. Det händer mycket men vi har hamnat i en besvärlig situation som rör till planeringen. En sak att säga är att vi kan bli arga för att vi inte har skött våra fastigheter och vi måste lösa detta. Skadorna är akuta, med pengar kommer man långt, men det är inte så enkelt att säga att vi bygger här och här. Är det praktiskt möjligt? Allt går inte på en vecka, samtidigt måste vi klara av vår verksamhet. Det finns många idéer om att förenkla, men frågan är mer komplex än så. Så länge det inte finns en solklar lösning så är frågan svår, menar Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Kenth Williamsson (S) kommenterar Götafors skola:

– Medel för Götafors skola finns med i budgeten som kommunfullmäktige ställde sig bakom under förra året. I stor enighet har kommunfullmäktige beslutat att bygga en skola i Götafors. Några krav på att delar av byggnaden ska finnas kvar finns inte. I det korta perspektivet måste de akuta problemen åtgärdas och skolan måste eventuellt kompletteras med en paviljongbyggnad. Vi arbetar nu med ett remissvar på lokalplanen för våra skollokaler, där bland annat Götafors skola ingår. Remissvaret ska vara klart på onsdag och då kommer det synliggöras hur vi ser på behovet av lokaler ur ett längre perspektiv för skolans verksamhet, menar Kenth Williamsson (S).

154 föräldrar har redan skrivit under den digitala namninsamlingen där det finns att läsa:

”Götafors skola är otroligt sliten och är alldeles för liten för sitt upptagningsområde. Tätorten växer, i synnerhet i skolans närområde med nya bostäder, vilket rimmar dåligt med skolans dåliga kvalitet och storlek.  Barn- och utbildningsförvaltningen har under lång tid påtalat detta till politikerna som beslutar om nybyggnationer men fortfarande har ingenting hänt. Man har från politiskt håll inte tagit de beslut som krävs för en nybyggnation ska komma igång, eller någon åtgärd överhuvudtaget.

Med denna namninsamling vill vi att nuvarande Götafors skola rivs och att en ny skola, som möter framtidens behov, byggs. Namnunderskrifterna kommer lämnas till de styrande politikerna i kommunen för att uppmärksamma att vi förhoppningsvis är många som önskar att ett beslut fattas och byggnation kommer igång snabbt.”

Taggar

Dela


20 reaktioner på Föräldrar startar namninsamling för ny skola

Götafors skola som byggnad är inte i närheten av en accepterad ”lägsta nivå”. Har haft två barn på skolan och flertalet gånger har elever mötts av hinkar på golvet efter ett regnväder. I barnens klass var det flera barn som klagade på kill i halsen och hosta. Enligt personalen så förekom detta även hos dem. Förstår att föräldrar protesterar, det skulle vi gjort tidigare. Men all värme till den fantastiska personalen, de var och är grymma på Götafors.

Starta friskola likt Tofthaga! Då får föräldrarna full insyn och möjlighet att påverka barnens vardag. Eventuella vinstpengar går också direkt tillbaka till barnen. Men det kräver en hel del engagemang, som man kan tycka kommunen skulle ta, men fördelarna väger över helt klart! Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt.

Det kanske är att gå ett steg för långt, men till er föräldrar i området- Fundera på om det finns möjlighet för er att starta en föräldraförening som kan vara med i processen med att skapa en ny skola för era barn. Hjälp kommunen att ta rätt beslut. Det finns säkert smarta hjärnor bland er som kan hitta bra och billigare lösningar på plats, utformning och driftform. Om ni sen är beredda på att erbjuda er att lägga några lördagar om året på underhåll av den nya skolan så skulle kommunen jubla. Lite rödfärg kan alla slabba på, och hängrännor är inte så svåra att rensa.
Att vara engagerad i barnens skola ger sammanhållning och en känsla av att skolan är ”vår”. Lycka till!

Absolut inte! Renoverad har dessa lokaler blivit till bristningsgränsen. Ytan som det arbetas på håller inte för antalet barn och det växande område som omringar Götafors. Så snälla släpp det ”renoverasnacket” och inse att det inte hjälper längre. Det är så mycket mera än renovering som behövs för den skolan och denna kommunen.

Tror Gert jonsson att någon ska bygga en skola och hyra ut den till kommunen utan att tjäna massa pengar?

Precis som Gert Jonsson säger är frågan komplex och det går inte åtgärda problemen i en handvändning, vilket vem som helst begriper. Då vi lever i ett mätbarhetssamhälle där kvalitet rationaliseras i kronor och ören kan jag förstå att det vara svårt att kombinera detta med det sunda förnuftets strävan att handla rättfärdigt. Men var finns den politiska viljan? För ja, det kommer kosta pengar att åtgärda alla brister och kanske behöver man höja skatten för att kompensera extra utgifter. Något jag kan förstå att man från visst politiskt håll skulle se som ett misslyckande, men har man råd att låta prestige gå före människors hälsa och våra barn och skolpersonals rätt till en sund arbetsmiljö? Kritik måste förstås riktas mot de brister i underhåll och skötsel av skolornas lokaler vilka tydligt lett fram till att arbetsmiljön för lärare och elever är rent hälsofarlig på vissa håll. Detta gäller bland annat mellanstadiebyggnaden på Hjortsjöskolan:

”Miljö- och byggförvaltningen bedömer utifrån nu kända fakta att det enligt miljöbalken finns en risk för olägenhet för människors hälsa och att elever och skolpersonalens hälsa kan påverkas menligt genom att fortsatt vistas i Hjortsjöskolans lokaler som konstaterats vara mögelangripna”.

Detta är en mycket allvarlig situation och det är fler skolor än Götafors och Hjortsjöskolan som är drabbade. Och det går inte komma runt ansvarsfrågan. Vem tar ansvaret för de brister som uppkommit i kommunens lokaler? Att vara sentimental eller låta ansvaret bollas mellan olika förvaltningar, upphandlingar och beslut innan konkreta åtgärder vidtas, medan elden så att säga rasar, är ingen effektiv lösning på problemet. Och kanske viktigare; hur ska man agera i framtiden för att förhindra att liknande situationer uppstår? Men framförallt, och prioriterat just nu, var ska vi göra av alla elever och all skolpersonal när skolorna utryms? Hur ser planen ut? Hur går tankarna bland kommunens beslutsfattare?

Vad ens släktträd eller hur länge man bott i kommunen har med saken att göra känns lite oklart.

Vill man behålla byggnaden får man väl helt enkelt argumentera för det. Vill man använda nostalgi och sin farmor och farfar som argument får man såklart även gärna göra det, även om jag personligen tycker att våra barns utbildning och pedagogernas arbetsmiljö är av betydligt större vikt.

Jag som är ”högljudd” (hoppas jag får lov att tolka det som något positivt) har själv gått på Götafors skola för 30 år sedan, men är övertygad om att en ny skola är den bästa lösningen för att gynna våra barn och vår kommun nu och i framtiden.

Både jag och min man har båda gått på Götafors skola, så även många släktingar med oss. Jag hade en mycket positiv skolgång där. Men det var för många år sedan och det innebär inte att jag vill att mina barn nu ska gå i dessa undermåliga lokaler. Vad jag har förstått av det jag har läst är att den gamla skolan dessutom är felplacerad för att kunna utnyttja skolgården maximalt om en större skola ska byggas. Vi är en attraktiv inflyttningskommun och säljer många villatomter, men då måste vi också kunna ta emot det ökade antalet barn det innebär. Vi kan inte låta någon slags romantisk bild av ”min gamla skola” styra hur vi ska bygga framtidens skola. Jag vill att mina barn ska ha ändamålsenliga och friska lokaler!

Nästan hälften av personalen blir sjuka i miljön. Är det något att vara nostalgisk över. Mor- och farföräldrar behövde knappast trängas på samma sätt som eleverna idag får göra.

Intressant att det är hitflyttade föräldrar som tycker, upprör och skriker högst om att Götafors ska bli helt nybyggd skola. Har föräldrar (med mor- och farföräldrar) uppväxta i Vaggeryd en annan känsla?

En rättelse på Kenth Williamssons (S) kommentar.

Det finns endast 500 000 kronor i investeringsbudget för Götafors skola som ett helt enigt kommunfullmäktige har beslutat under 2020.
Däremot har kommunfullmäktige beslutat att Götafors skola är prioriterad.
500 000 kronor är små projekteringsmedel och en ny skola kostar omkring 60 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har också beslutat att kommunstyrelsen ska bereda att någon annan bygger och äger skolan och att vi hyr. Detta ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Byggtiden för en ny skola är minst ett år och under byggtid måste elever finnas i annan skola.

Så det finns en finansieringsfråga som måste lösas och det finns en praktisk fråga att lösa.

Så börja med det då. Vi vet alla att saker och ting tar tid men under de tre åren jag bott i kommunen så har ni inte kommit så långt.

Gert, ”allt går inte på en vecka” Känns som man pratat om en ny skola i flera år utan att kunnat fatta ett beslut. Hur svårt kan det vara? Håller vi denna takten kommer de som flyttat från Jönköping flytta någon annanstans eftersom det inte finns lokaler för lärande och utveckling.

Har personligen inget politikerförakt men i denna frågan får ni underkänt. Utan tvekan.!

Men så lös den då!
Sluta säga att det måste lösas, det är svårt, det är komplext och så vidare. Sitt inte där möte efter möte med samma snack och ursäktande varenda gång.

Agera! Har alla politiker och tjänstemän glömt hur man arbetar? Är det verkligen bara kafferep och möten utan resultat ni klarar av nuförtiden?

Inte konstigt man hör uttalanden som ”klubben för inombords beundran” om denna kommun och dess politiker.

”Vi har hamnat i ett besvärligt läge som rör till planeringen”. Tala om varför det läget har uppstått! Kan det vara oräkneliga tidigare missgrepp där pengar runnit mellan fingrarna? Har den bristfälliga och kostsamma misskötseln av fastigheterna något samband med att skötsel är utlagd på entreprenader där skötsel ingår i priset. Vem hade då på sitt ansvar att kontrollera att det utfördes korrekt?

Skönt att det börjar hända något. Det sorgliga är dock att Götafors skola endast är en del av den kärva situationen vi har nu med Hjortsjöskolan 4-6, Jstra skolan med flera.

Gert Jonsson, tack (not) för: ”Allt går inte på en vecka” – ”Det är inte så enkelt”, ”frågan är mer komplex än så”.

Vi föräldrar förstår naturligtvis etta. Vi är inte dumma. Vi vill ha klara besked: När och i vilken ordning sker saker och ting? Vad gör ni? När kan vi räkna med att nästa steg tas? Transparens och öppenhet, och sluta tro att vi föräldrar inte har nån kunskap om att ”frågan är svår”.

Är något svårt och komplext behöver man lägga tid och resurser på det. Prioritera och samarbeta över partigränser. En vild gissning är att saker kan bli ”solklara” om man gör detta.

Hade varit kul att höra nån slags glöd från nån politiker i stället för att man skyller ifrån sig och att man skyller på att saker är komplexa.

Underbart skrivet Magnus. Instämmer till 1000 procent.
Finns ju inget som förvånar en längre.
Visst finns det andra bränder att släcka i kommunen men i denna takten så händer ju inget.
Man kan ju hoppas att det blir islossning med detta fall som i sin tur leder till att fler skolor fixas.

Nog finns det glöd hos en del politiker, men inte tillräckligt högt upp för att kunna få till beslut.
Själv är jag i stort sett arg och frustrerad varje dag över den beslutsångest som råder i politiken.
Det är till och med bättre att ta ett dåligt beslut än inget alls.
Klart att vi ska bygga en ny Götafors skola, men först en helt ny skola i Vaggeryd för att få fler klassrum.
Snarast där efter bygga en ny Götafors skola. Detta för att slippa ytterligare paviljonger, som vi snart inte får plats med.
Detta även för att hålla ned kostnaden för tillfälliga lösningar.
Självklart måste vi omgående ta tag i underhållet på befintliga fastigheter så vi inte får ytterligare problem. Detta är helt avgörande

Götafors är givetvis inte den enda som är i behov av fix men det är det området som just nu drar flest nya barn. Grupperna blir större och platsen finns helt enkelt inte. Så jo, skolan som är över 100 år och inte är gjord för 2000 talet ska gå först.

Helt rätt! Bra att Vaggeryd står upp mot dessa politiker. Barnen är kommunens framtid och bör ses som det viktigaste i kommunen.

Skolan behöver denna uppmärksamheten. Pedagogerna behöver en bättre arbetsplats och barnen behöver en bättre miljö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *