Nyheter

Förbättrat företagsklimat i kommunen

Nyheter Kommunens företagare upplever att företagsklimatet har blivit bättre enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Även i SKR Insikts rapport når Vaggeryds kommun ett bra resultat.

Arkivbild

I Svenskt Näringslivs undersökning får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Undersökningen görs varje år och i år har 95 företagare i Vaggeryds kommun svarat på ett antal frågor kring hur de ser på företagens förutsättningar, utmaningar och attityder. Svarade gjorde man på en skala mellan 1-6, där 3 poäng anses vara ett godkänt betyg och 4 poäng eller högre anses vara ett bra betyg.

I år får Vaggeryds kommun ett snittvärde på 4,0, vilket är en förbättring med 0,2 mot föregående år. Det är även bättre än snittvärdet för länet (3,8) och resten av landet (3,4 ).

Vaggeryds kommun får ett bättre resultat jämfört med förra året inom nästan samtliga delområden. Bland annat har betyget inom delområdet Tjänstemännens attityder ökat med 0,4 och betyget för delområdet Kommunens service och bemötande ökat med 0,2. Betyget för delområdet Upphandling ökade med 0,3 och företagen upplever även att dialogen men kommunens beslutsfattare blivit bättre. Det betyget har ökat med 0,3.

– Det är väldigt glädjande att vi fortsatt har ett bra företagsklimat och att vi i år blivit ännu bättre. Vi vet att näringslivet önskar fler bostäder och ett ännu bättre och tätare samarbete mellan skolan och näringslivet så att vi bättre kan möta de kompetensbehov som finns i vår kommun. Vi kommer därför fortsätta jobba för att förbättra oss, säger Gert Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen backar däremot i tre av undersökningens 14 delområden. Inom delområdet Allmänhetens attityder tappar Vaggeryds kommun 0,2 men har fortfarande ett betyg på 4,0, vilket är bättre än Sverigesnittet. Kommunen backar även inom delområdena Mobilnät och bredband samt Tillgång till relevant kompetens. Men även inom dessa områden är kommunen bättre än Sverigesnittet.

– Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Vaggeryds kommun går i rätt riktning och är fortfarande bättre än länet och Sverige i stort. Det gör naturligtvis inte att vi kan slå oss till ro. Med tanke på att vi tappar inom några områden i årets undersökning så finns det tydlig förbättringspotential, säger Johan Thorsell, näringslivschef på Vaggeryds kommun.

I dagsläget har endast resultatet från enkätundersökningen släppts. Till hösten släpper Svenskt Näringsliv rankningen för samtliga kommuner. Den rankingen utgörs av enkätundersökningens resultat samt annan utvald statistik.

Även i SKR Insikts rapport, som mäter kommunernas myndighetsutövning, får Vaggeryds kommun ett bra betyg från kommunens företagare. Vaggeryds kommun rankas till exempel högst i länet inom företagsärenden. Det vill säga ärenden som rör bygglov, brandskydd, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö-och hälsoskydd och livsmedelstillsyn.

– Det är roligt att vårt goda arbete syns i resultatet men vi vet också att det finns områden som vi kan bli ännu bättre inom. Därför kommer vi inom kort bland annat byta till ett gemensamt verksamhetssystem och lansera en rad nya e-tjänster som kommer underlätta för både våra företagare och våra invånare, säger Thomas Andersson, förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen.

Källa: Pressmeddelande från Vaggeryds kommun

                                         

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *