Nyheter

Fördröjd cancerdiagnos anmäld enligt lex Maria

Nyheter En patient som fick en hudförändring borttagen fick vänta fem månader på provsvaret, som visade att det rörde sig om malignt melanom, hudcancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av Ivo , myndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

Patienten sökte vård på vårdcentral för en hudförändring på axeln. Läkaren misstänkte malignt melanom och tog bort hudförändringen genom att stansa ut en mindre provbit. Läkaren skrev en vanlig remiss med frågeställning malignt melanom och skickade iväg det för analys. Laboratoriet som tog emot provet och scannade in remissen i journalhanteringssystemet som en vanlig remiss. Provsvaret kom efter fem månader och visade malignt melanom – hudcancer – som sannolikt inte var helt borttaget.

Fortsatt utredning av eventuell spridning av tumören skedde enligt vårdprogram och patienten genomgick en operation snart efteråt. Patienten har efter utredningen inga tecken på spridning av tumören.

Region Jönköpings län har vidtagit en rad åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden, exempelvis:

• Tydlig information till aktuella yrkesgrupper om att använda sig av rätt remiss.
• Återkommande information om möjlighet till fotografering av hudförändring på vårdcentralen och samråda med läkare på hudkliniken om förändringens karaktär för att rätt kunna prioritera åtgärd och remiss.
• På laboratoriet undersöker läkare hudpreparat, som inte är besvarade, för att identifiera om det finns misstanke om malignt melanom.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *