Nyheter

Fördröjd diagnos och behandling av hjärtinfarkt lex Maria-anmäls

Nyheter En patient sökte till akutmottagning på grund av obehagskänsla i bröstet samt smärtor som varierade i intensitet. Av olika skäl fördröjdes både diagnos och behandling som gjorde att risk för allvarlig vårdskada förelegat. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Anmälan gäller en patient som sökte vård på akutmottagningen på grund av ospecifikt obehag kring bröstet. Utredning med blodprov och EKG företogs men tolkning av svaren fördröjdes och allvarlighetsgraden missbedömdes i viss mån. Efter flera timmar stod det klart att patienten hade en pågående hjärtinfarkt som krävde omedelbar behandling och så skedde. Patienten har efter sjukdomen och händelsen återhämtat sig och behandlingen har varit framgångsrik. Fördröjningen hade dock kunnat leda fram till livshotande tillstånd.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *