Nyheter

Föreslår utvecklare för landsbygden

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde yrkade Jörgen Johansson (C) på att utreda möjligheten till att skapa en samhällsbyggnadsenhet och en landsbygdsutvecklare samt önskade svar gällande centrumutvecklingens status.

Jörgen Johansson (C) var flitig under punkten "övriga frågor" vid senaste sammanträdet med kommunstyrelsen

Ulf Abrahamsson (C) berättar mer: 

– Vi kan börja med de planerna som vi inte är nöjda med. Vi behöver en särskild avdelning med en chef som styr. I dag är vi alldeles för breda. Kanslichefen är chef för plansidan och det är inte hållbart. Man behöver dela upp det här. Nu börjar vi bygga laget underifrån.

Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) menar på att ”kommunstyrelsen ägnar nästan 60 procent av sin tid åt samhällsutvecklingsfrågor, vi måste vässa oss och få en tydligare beslutsdel. Det här är ohållbart i slutändan”. 

– När man pratar om samhällsbyggnadsdelen så ser det olika ut i olika kommuner. Kanske möjligt i en framtid att man får en samhällsbyggnadsenhet. Det är så stora frågor och äter mycket av vår tid, både på ledningsnivå och att vi kan samlar våra resurser. Jag tror att det finns stegvisa lösningar, men vi i kommunstyrelsen har ansvar för uppföljning, menar Gert Jonsson (M). 

Vi är överens om grunden, summerar Ulf Abrahamsson (C) gällande förslaget om en enhet som har samhällsutveckling som huvuduppgift. 

Förslag nummer två som Jörgen Johansson (C) lämnade vid sammanträdet var landsbygdsutvecklare. 

– Rent spontant skulle jag säga att det är ett bygglov i veckan på landsbygden, men det är många saker som kan ingå i detta. Näring, trafik, skolor och turism bland annat. Vi springer på många bollar och vi kör sönder oss samt släcker bränder. Jag upplever att alla springer i korridoren, ska vi ha det så här eller hitta någon annan struktur och balans…

– Ja, vi släcker bränder och det gör vi för att marknaden efterfrågar. Vi vill ha en landsbygdsutvecklare. I dag är det tre-fyra personer som gör lite av varje, både på landsbygden och i tätort. Energiförsörjningen är en akilleshäl, kommenterar Ulf Abrahamsson (C) och får med sig sin fråga från partikompisen Jörgen till kommande arbetsutskott. 

Tredje frågan från Jörgen Johansson (C) var centrumutveckling. En hjärtefråga för ordförande i Skillingaryds Intresseförening, där kommunstyrelsen skulle få mer information om status vid nästkommande sammanträde. 

–Det här handlar om nulägesanalys. Att utveckla centrum har varit på tapeten länge men den bromsades av investeringsstoppet, kommenterar oppositionsrådet Kenth Williamsson (S). 

Taggar

Dela


1 reaktion på Föreslår utvecklare för landsbygden

Oj oj jag som trott att partierna i femklövern är samkörda men så verkar det visst inta vara. Vad jag minns från förra valrörelsen var att femklövern ansåg att de behövde skäras ned i byråkratin. Har delar av er redan glömt detta? Vidare anser jag att vi kan inte anställa någon ny utvecklare så fort ni inom femklövern inte förmår er själva att utveckla färdigt era idéer ni sedan inte heller är helt överens om. Jag förstår att ni alla i femklövern vill briljera i media men faktum är ju att ni alltid röstar lika så fort oppositionen kommer med bra förslag. Till sist vad gäller centrumutvecklingen kom nu inte med en till politikerrondell för det räcker med den vi har vid Sturegatan, Storgatan i Skillingaryd.
Glöm idéer om flera nyanställda utvecklare utan ta själva tag i ert gemensamma majoritetsansvar och funkar inte det får ni börja ta nytta utav oppositionens idéer och konkreta förslag. Ja börja med införandet utav bashastigheten 40 kilometer till exempel. Förr i tiden styrdes kommunen genom att man tog tillvara alla goda politikerkrafter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *