Nyheter

Föreslår utökad rätt till personlig assistans

Nyheter Regeringen föreslår i en proposition att hela hjälpbehovet ska ge rätt till personlig assistans enligt LSS för de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning.

Lena Hallengren (S). Pressbild

I dag är det bara de delar som bedöms vara av tillräckligt kvalificerad karaktär som ger rätt till personlig assistans för dessa grundläggande behov.

Frågor kring LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – har även diskuterats flitigt i våra kommuner.

– Sedan regeringen tillträdde för drygt ett år sedan har frågan om stärkt rätt till personlig assistans varit prioriterad. I grund och botten handlar det om att höja livskvaliteten och underlätta vardagen för både dem med stora vårdbehov och deras anhöriga. Så bygger vi ett starkt och jämlikt samhälle, säger socialminister Lena Hallengren (S).

I propositionen föreslås att hela hjälpbehovet ska ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS) för de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning. Vidare föreslås att åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges ska ge rätt till personlig assistans för andra personliga behov enligt LSS. Detta ska även gälla åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med måltider i form av sondmatning.

Det föreslås också att hjälpåtgärder som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans och assistansersättning när det gäller hjälp med andning, åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges, måltider i form av sondmatning och åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider. Hjälpbehov som omfattas av föräldraansvaret är i dag inte assistansgrundande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Denna proposition bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet ingår att säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *