Nyheter

Företagare vill ha vindkraft

Nyheter En skrivelse från en småbarnspappa som är företagare lämnades in till kommunfullmäktige innan beslut togs om vindbruksplanen

"Sätt inte käppar i hjulet"

Någon timme innan kommunfullmäktige började skickade egna företagaren in en skrivelse om vindbruk i kommunen. Här finns mailet.

”Som egen företagare och som småbarnsförälder så ser jag inget negativt på att det kommer vindkraftspark i kommunen. Detta skulle i min mening som företagare stärka en expansiv kommun både med jobbtillfällen och en klimatsmart energi säkerhetsställd. Med en skatteintäkt som skulle gynna alla! Som småbarnsförälder så skulle detta kunna ge mina barn en bättre miljö på grund av att kommunen har större möjligheter att tillhandahålla med bättre service genom bättre ekonomi.

Vi har en bergtäckt i Sverige som har en kvalité  som är sällsynt bra inne i området som ligger strax väster om parken som inte har någon direktpåverkan på närliggande hus eller personer som bor i samhället. Ägaren bor i Skillingaryd så skattepengarna kommer kommunen tillgodo.

Så att säga nej till detta skulle vara ett svek i mina ögon till en framtid där vi är en kommun där ”hjulen alltid snurrar” då stannar dom eller snarare vänder. Vi är en stark och produktiv kommun låt oss fortsätta vara detta, sätt inte käppar i hjulen. Utan nu är det dags att putta på hjulet.

De fyra eldsjälarna som startade detta för att få en hållbar och säker elförsörjning samt att kunna utnyttja de värdena som finns på orten med mark och kunnande. Som kommer gynna många stora och små samhällsbor som markägare. Det är nu hjulet ska ta fart, bromsa inte, nästa knuff är till en bra framtid. Nu måste vi ta chansen. Den kommer inte igen”

Peter Pallhed

Taggar

5 reaktioner på Företagare vill ha vindkraft

Hej småbarnspappa!
Jag har själv en son och bor på gården som om denna vindkraftspark blir av kommer bli värst drabbad.

Det finns många positiva saker med vindkraft och jag säger inte nej till att det ska finnas. Men som boende och som mor, vill jag inte att min familj ska växa upp på en industritomt! För det är just precis vad som kommer hända om verken byggs! Stora delar av min tomt kommer klassas som industrimark, vi kommer alltså inte få bygga på vår egna mark!

Vidare så kommer vi få leva med minst 40db invid husknuten (detta enligt eoulus egna uträkningar) och detta i en annars väldigt tyst miljö.

Stora delar av året kommer bladen från vindkraftsverken ge skuggor över hela tomten och in i huset. Det har inte gjorts tilltäcklig forskning om detta, men vi vet idag att människor som bor i närheten vittnar om att ljud, skuggor och lågfrekvent buller har fått dem att må dåligt, sömnproblem, koncentartionssvårigheter och huvudvärk är bara några av exemplen.

Vidare tycker jag att det tillhör allas rätt att få vistas i skogen, vi tillbringar mycket tid i skogarna runt vårt hem. Svamp och bärplockning, ridning och hundpromenader och ibland bara lek. Skulle vindkraftsverken sättas upp här kommer det finnas ett riskområde runt varje verk på 500meter, en risk för iskast och rasrisk….hur många föräldrar tycker att det är en bra miljö för ett barn att leka i? Riskområdet innebär för min sons del att det är en risk för honom att stiga på och av skolbussen, eller bara hämta posten. Är detta rimligt?

Från en förälder till en annan, så tror jag att vi kan va överens om att man alltid månar om sina barn och vill dem det bästa, vindkraftverk hör inte hemma så nära bostäder. Konsekvenserna och riskerna är alldeles för stora!

Johanna Karlsson
Mörkhutet

”Klimatsmart energi säkerhetsställd”. I en TV-debatt mellan Kristersson (M) och Ygeman (S) 8 april iår 2019 sa man att under det gångna året hade Sverige varit nettoexportör av elström alla veckor utom en – den veckan importerade vi vattenkraftel från Norge. Fossilbränsleeldade (koleldade) kraftverk använder vi inte i Sverige. Sverige har alltså tillräckligt elkraft och vår elkraft är klimatsmart. Argumentet ” Klimatsmart energi säkerhetsställd” är alltså inte relevant.

Bergtäkten är likaså ett irrelevant argument. Vad har den med vindkraften att göra – inte ett dyft. Men personer som bor i närheten klagar faktiskt över bullret – och då är ändå detta ”bara” ett dagtidsproblem och ett problem som ”bara” finns vissa dagar.

Skatteintäkter från en vindkraftpark? Har Pallhed sett hurdan företagskonstruktionen är? Ett bolag i Bayern äger ett annat bolag som äger ett tredje bolag som äger ett fjärde bolag. Fjärde bolaget driver verksamheten, tredje bolaget äger pengarna. Jag har tidigare pekat på vilka möjligheter den bolagskonstruktionen öppnar. Vilka avgifter har bolag 4 till bolag 3 och vilka avgifter har bolag 3 till bolag 2? Dessutom sägs det att det är en vanlig gång för vindkraftparker att de säljs till annan ägare så snart de är driftsklara. Så jämför inte med bergtäktens ekonomiska konstruktion. Det är långt ifrån säkert att det blir några pengar ens till dem som upplåter sin mark om det skulle byggas en vindbrukspark.

”Kunna ge mina barn en bättre miljö”!!!!!! Ja det är ju precis det som det hela handlar om. Skall man ha en bullernivå nattetid som gör det svårt att sova? Skall vi bygga in ytterligare en skogsbrandrisk? Vi har god dokumentation av vad som händer när vindkraftverk brinner (Västergötland, Gotland, många fall utomlands) där det kastar brandfacklor kring sig med en skogsbrandrisk som är ojämförlig med den från de kritiserade skogsmaskinerna. Skall vi riskera förstörda vattentäkter? Hos mig ville de bygga på den moränås som vårt dricksvatten kommer ifrån, och morän har mycket dålig motståndskraft mot kemiska föroreningar. Hos mig ville de också bygga så att många hektar hamnade inom riskzonen för iskast. Grannen längst upp parkerar sin lastbil bakom ladugården – dit går också iskastrisken (protestera inte för jag har försänkt beräkningsmetoden hos en artillerist).

Det blev en klassiker att ”man vill ju lämna något efter sig till barnbarnen” – då vill inte jag lämna ett slagfält efter mig utan en lika njutbar miljö som den jag föddes in i. Jag har inget emot vindkraften i sig, men däremot hur detta projektet våldför sig på lokalbefolkningen. Mitt råd till Pallhed är han köper ett landområde i ödemarken där han inte stör någon boende eller någon känslig natur, och att han bygger egna vindkraftverk där.

Småbarnspappa och företagare har fått det mesta om bakfoten. Vindkraftverk i Sverige bekostas av stora multinationella företag nere på kontinenten. De
arbetstillfällen som genereras till kommunen är försumbara. All energi som vindkraftverken ger exporteras till de baltiska staterna, Finland och Tyskland. Vi har ett ständigt jätteöverskott av el som endast skulle vara till nytta om kärnkraften läggs ner vilket inte kommer att ske eftersom vi behöver el när det inte blåser. Om man tycker att
svensk natur skall förstöras för att lösa kontinentens energiproblem är det ok med vindkraft i Sverige. Förhoppningsvis kommer vår kommun att vara en kommun som sätter invånarnas livskvalite i första hand genom att vara
en miljökommun som säger nej till vindkraft. De satsningar på solenergi som kommunen gör bådar gott,

Jag tycker ekonomiskt kunniga personer borde ta en titt på BayWa’s bolagsstruktur och vilka möjligheter detta öppnar. Så här har jag som amatör förstått det, men det kan vara alldeles fel.
Det finns ett bolag 1 som äger dotterbolaget 2, båda i Bayern. Bolag 2 äger bolag 3, i Sverige. Bolag 3 har pengar med driver ingen verksamhet. Bolag 3 äger bolag 4, som står för driften men saknar pengar. Om bolag 4 skulle gå med vinst kan väl den vinsten försvinna i avgifter till bolag 3 – då blir det ingen vinst att dela på för markägarna. Bolag 3 i Sverige – kan de ha utgifter till bolag 2 i Bayern, utgifter som flyttar vinsten från Sverige till Bayern – då försvinner alla skatteintäkter ur Sverige – men vi står med miljöskadan här.
Rätta mig gärna! Har jag totalt missförstått och är bara paranoid??? Eller är detta ett ekonomiskt upplägg som bäddar för ”den stora blåsningen”?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *