Debatt

Företagarna debatterar ägarskiften

Företagarna debatterar ägarskiften

Debatt Frida Boklund från Företagarna debatterar.

Mer än var femte småföretagare räknar med att dra sig tillbaka från sitt företag inom de kommande fem åren, enligt en undersökning från Företagarna. Detta innebär drygt 60 000 småföretag med anställda, eller nästan 200 000 företag om även egenföretagarna räknas med. Hela 32 procent svarar i undersökningen att företaget kommer att läggas ned när de själva lämnar företaget och ett stort skäl till detta är svårigheter att hitta en ny ägare. Om inte generations- och ägarskiften i näringslivet kan underlättas riskerar detta leda till såväl försvunna arbetstillfällen som förlorat värde i form av kapital, kompetens och upparbetad infrastruktur.

Sverige behöver inte bara nystartade företag utan även fler växande och framgångsrika företag. Med tanke på den snabba strukturomvandlingen i näringslivet är det helt nödvändigt att arbetskraft, kapital och kompetens smidigt och enkelt kan föras över mellan olika sektorer, olika företag och generationer. För att komma dit behövs en välfungerande kapitalmarknad som underlättar exit och entry på ägarsidan. Det är också viktigt att ägarskatterna inte snedvrider konkurrensen till fördel för utländskt eller institutionellt ägande.

I dagsläget finns flera problem som försvårar generations- och ägarskifte i mindre företag. De flesta regelverk är utformade för att passa storföretag och deras anställda, inte småföretagare. Regelverken är också anpassade främst till industriföretagens förutsättningar vilket inte alltid ger rätt förutsättningar för tjänsteföretagen, trots att det är den sektor i näringslivet som växer snabbast. Dessutom missgynnar kapitalbeskattningen aktiva svenska ägare relativt utländskt och passivt ägande.

Något som ytterligare försvårar möjligheterna till generations- och ägarskifte är att reglerna för investeraravdraget ändras från och med. 2016. Då införs en spärr som innebär att avdraget vägras om investeraren själv eller någon närstående redan är delägare i bolaget. Det gör det än svårare för familjemedlemmar att köpa sig in i och ta över befintliga bolag.

Företagarna har flera förslag för hur både yngre generationer och externa aktörer kan bli mer intresserade av att överta befintliga företag:

Åtgärder för att stimulera nyföretagandet bör även omfatta personer som planerar att ta över ett existerande företag.

Reformera arbetsrätten och kollektivavtalen. Gör LAS mer flexibelt för småföretag. LAS upplevs idag som ett stort problem i samband med expansion och neddragningar. Påtvinga inte småföretagare kollektivavtal mot deras vilja.

Se till att entreprenörskap i större omfattning blir en del i utbildningssystemet.

Fyra av fem nya jobb har skapats av småföretag, framför allt fåmansbolag. En översyn av ägarskatterna både för fåmansbolag och egenföretagare behöver inriktas på att förenkla och förtydliga reglerna, inte på att dra in fler skattekronor till staten.

Utvidga investeraravdraget och gör det möjligt för svenska privatpersoner att spara ihop riskkapital till eget eller andras företagande. Underlätta för privatpersoner att våga ta steget att driva företag och premiera deras risktagande.

Frida Boklund
Regionchef Företagarna

 

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *