Nyheter

Försenad cancerdiagnos anmäls

Nyheter En patient som sökte vård på grund av svullnad och ömhet över ena tinningen, fick cancerdiagnosen fördröjd då det först bedömdes vara en ofarlig böld som opererades bort utan analys. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patienten sökte till vårdcentral på grund av en svullnad och ömhet över ena tinningen. Förändringen bedöms som en ofarlig böld. Vid operation på vårdcentralen en vecka senare hade bölden minskat i omfång. Eftersom förändringen först har bedömts som en ofarlig böld skickas inte preparatet för analys.
Patienten söker åter på vårdcentralen efter fyra månader. Förändringen har återkommit. Efter ytterligare en månad opereras förändringen bort på öronnäshals-mottagning. Analysen visar tecken på cancer. Ytterligare tre operationer genomförs och patienten genomgår en omfattande strålbehandlingsperiod.

Eftersom preparatet inte skickades för analys efter första operationen fördröjdes diagnosen fyra månader.

Vid tidigare upptäckt hade möjligen mindre omfattande behandling med operationer och strålbehandling krävts och risken för spridning hade varit mindre. Det hade möjligen också lett till mindre problem för patienten med tal och matintag.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *