Nyheter

Förskola kan bli skola

Nyheter Lokalplan för kommunens förskola och skola gjordes för ett år sedan. Redan nu ska den uppdateras och ett flertal nya punkter moderniserar lokalplanen för nuvarande behov. I Skillingaryd behöver Fågelforsskolan utökas framöver

Fågelfors förskola kan bli skola

– I Skillingaryd finns ett behov av utökning av förskolan. Nämnden föreslår att vi förskolan Fågelfors är F-3 istället. Vi ser att det är lättare att bygga en förskola än skola, menar Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

I Skillingaryd går, under det här läsåret, 673 elever och en stadig ökning ses framöver där det under läsåret 2030/2031 prognostiseras till 749 elever. 

I tjänsteskrivelsen till nämnden står omnämnt att Fågelfors förskola behöver renoveras. I samband med att paviljongen vid Fågelfors flyttas till Hok utökas Tallbackens förskola med två avdelningen. Vidare behöver Fågelfors F-6 renoveras och högstadiet byggas ut. 

När nämnden blickar framåt ses att en ny F-3 enhet behövs år 2035 och denna placeras lämpligast på tomten där Fågelfors förskola befinner sig idag. 

– Med denna placering får vi ett skolområde där man gemensamt kan nyttja kök, matsal, slöjd- och idrottsundervisning, berättar Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

I Klevshult finns en jämn intagning av elever framöver men skolan har behov att hitta en lösning för att ha idrottsundervisning på plats. 

– När det gäller Åker så vet vi att 75 procent av föräldrarna väljer annan skola, än Åker, så intagningen dit pausar vi, som vi tidigare sagt. Förskolans lokaler är rätt så okej i Åker, säger Jenny Larsen (KD). 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Förskola kan bli skola

Det är inget fel på läget på tomten utan den ligger verkligen bra till men är det inte bättre att riva husen och bygga nytt. Förskolans lokaler är väldigt slitna där.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *