Nyheter

Förslaget avslås om ny skola i Vaggeryd

Nyheter Medborgarförslaget inkom till politikerna i kommunen i somras ”det är en ohållbar situation som det är i nuläget och ny skola bör byggas vid Tor i Vaggeryd omgående”

Vaggerydsbon tycker det är akut läge i Vaggeryd och att ny skola måste byggas omgående. – Bra med engagemang, men vi har det i vår lokalplan, säger nämndordförande

Vaggerydsbon lämnade in förslaget om ny skola ska byggas omgående i orten där två platser föreslås, Tor eller Linnarebäcksparken. 

– Vi vill att ni bygger skola snarast då situationen är ohållbar i nuläget, skriver Vaggerydsbon i förslaget till kommunen. 

En vända till barn- och utbildningsnämnden har gjorts där förvaltningen ser positiv på engagemanget men att att nämnden föreslås avslag då de föreslagna områden inte räcker till ytmässigt för att bygga nya skolor. 

Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden:
– Vi avslår medborgarförslaget på de föreslagna områden i Vaggeryd. Vi har ett förslag i lokalplanen och när de ska byggas. I vår lokalplan finns en ny grundskola planerad på Yggen samt att ett förslag är att bygga ut högstadiet, säger Jenny Larsen (KD). 

I februari 2022 reviderade nämnden sin lokalplan och just i Vaggeryds tätort anges att behovet är ytterst akut då man två år framåt kommer att öka elevantalet med 100 elever och fram till år 2030 ytterligare 100 elever. Enligt Boverkets rekommendationer ska varje elev ha en friyta på 30 kvadratmeter per elev i åldrarna F-6 och 15 kvadratmeter per elev i årskurs 7–9, vilket är långt ifrån vad som finns i dag. Grundskolan i Vaggeryds tätort ska enligt nuvarande befolkningsprognos kunna möta ett elevantal på 1 200 elever fram till år 2030. Med den tillväxt som nu råder når kommunen 20 000 invånare år 2045 och då skulle det framöver innebära cirka 1 700 elevplatser i Vaggeryds tätort.

Enligt lokalplanen bör de nya skolområden i Vaggeryds tätort vara tillräckligt tilltagna för att kunna erbjuda platser till dessa elever och de tre initiala skolområden blir därför Götafors, Yggen och Hjortsjöområdet, där den sistnämnda är begränsad till sin yta och kommer i framtiden att blir för litet att inrymma både mellan- och högstadie. Vilket då i sin tur innebär att Yggen och Götafors initialt kommer att rymma F-3 för att senare gå över till F–6 skolor. Både Yggen och Götafors måste vara fullvärdiga skolor där eleverna har alla sin undervisning vilket innebär slöjd, idrott, musik, bild och hemkunskap. 

I lokalplanen finns också att läsa att den höga tillväxten också innebär ett fjärde område, runt år 2040, som kan komma att hamna i norra delen av Vaggeryd, mot Byarum. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Förslaget avslås om ny skola i Vaggeryd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *