Nyheter

Förslaget: Simhallen stängs om två veckor

Nyheter På tisdag möts politikerna i miljö- och byggnämnden. På dagordningen finns en punkt om ett förbud att bedriva verksamhet och det gäller Vaggeryds simhall

Miljö- och byggnämnden kan på tisdagens nämndmöte fatta beslut att stänga simhallen i Vaggeryd och förbjuda bassängbad. Förbudet fattas med stöd av lagkrav både från miljöbalken och förordningen om egenkontroll.

När verksamheten uppfyller gällande krav kan förbudet hävas.

Kultur- och fritidsnämnden har inte kunnat redogöra att verksamheten bedrivs utan risk för olägenheter på människors hälsa. 

En tredjepartsgranskning har gjorts vid två tillfällen, 2015 och 2021, där det under båda tillfällen brister påtalats som bör åtgärdas. Alternativet har varit att en ny simhall byggs. Trots att handlingsplanen skulle varit klar för någon vecka sedan har inte någon sådan presenterats. 

När granskningen gjordes 2015 noterades att det krävdes akuta åtgärder för att förhindra personfara eller omfattande sönderfall som var åtta punkter sammanlagt. 13 åtgärder skulle då vara klara inom 5 år.

Sju år senare kvarstår flertalet av bristerna som påtalats. 

När granskningen gjordes 2021 stod det i rapporten ”det är uppenbart att simhallen har ett omfattande renoveringsbehov för att säkerställa ytterligare 50 års livslängd. De kostnader som har uppskattats i tidigare utredning för olika reparationer kan vara underskattade om omfattande åtgärder krävs även för själva bassängbjälklagen. Ett annat alternativ är att bygga nytt och finna lösningar som bättre svarar mot framtidens förväntade behov. Vår bedömning är att simhallen kan användas under en övergångsperiod på 3–5 år”. 

Trots ovan granskningar har inte verksamheten antagit en handlingsplan. För ett år sedan genomfördes en inspektion av förvaltningens tjänstemän då man bedömde att en handlingsplan skulle inkomma senast inom ett halvår. Ingen handlingsplan inkom. Nu inkom ett föreläggande att inkomma med en handlingsplan senast mitten av oktober och av handlingsplanen skulle det framgå vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla de allmänna råden samt vilken tid åtgärderna ska vara klara gällande skötsel och underhåll av lokal, inredning och reningsanläggningen. I september uppvaktar kultur- och fritidsnämnden kommunstyrelsen om miljö- och byggförvaltningens beslut samt påtalar vikten av att komma vidare med planeringen gällande simhallen i Vaggeryd. 

I mitten av oktober inkom en handlingsplan men den hanterar inte frågorna i föreläggandet och verksamheten har ej redovisat att verksamheten kan bedrivas utan risk att olägenheter för människors hälsa uppstår. En begäran om komplettering har skickats men något svar har ännu ej anlänt. 

På tisdag beslutar politikerna i miljö- och byggnämnden om bassängen inte får nyttjas….

Det kan vara slutsimmat i den nuvarande bassängen i Vaggeryd

Taggar

Dela


8 reaktioner på Förslaget: Simhallen stängs om två veckor

Återkommande krav på åtgärder som inte görs, då måste man ställa frågan om underhåll helt och hållet nonchaleras. Vem är ansvarig för simhallen?
Kräv ansvar.

Vad är anledningen till att det mesta går så fel för vår kommunfullmäktige och vår kommunstyrelse? Varför så dåligt underhållna skolor och kommunala fastigheter? Vad är det som prioriteras i stället, vi kan ju knappast betecknas som en fattig kommun?
En annan sak när det gäller nyproduktion, då blir det också fel, kan bara nämna Fenix 2, fattenverket,
förskolan och Mejeriet. Vad är det som inte fungerar gällande underhåll, upphandling, och uppföljning? Får invånarna valuta för skattepengarna?

Jag fattar inte hur det kan vara så svårt att få tummen ur till att bygga både ny simhall och skola i Vaggeryd. Det är dock betydligt svårare att husera simhall i baracker! Ska man behöva låta det gå så långt att vi står utan badhus och riskerar att inte ens klarra simundervisningen för barnen. Det är både pinsamt hur dåligt man sköter de kommunala fastigheterna men framför allt att man inte prioriterar att våra barn och framtid får en bra skolgång och undervisning. Det är bara att börja bygga en ny sim- och sporthall bredvid på antingen fotbollsplanen eller parkeringen. Sedan kan man riva den gamla och bygga ny skola där. Kom igen, ta beslut nu!! Jag vill att mina barn ska ha något annat minne än baracker och tillfälliga lösningar under sin uppväxt. Ta ansvar för barnen, vår framtid.

Vi kommer tyvärr att ha en generation som upplevde nödlösningar under sin uppväxt.
Sedan behöver vi inte vara oroliga över att ”någon” äger problemet. Men det finns hopp om nya styret att ny simhall ska byggas dock är det försent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *