Nyheter

Förslagsnej till att ta bort ofrivilliga delade turer

Nyheter I juni förra året lämnade SD in en motion till kommunfullmäktige gällande att avskaffa de ofrivilligt delade turerna inom omsorgen. Motionen har varit på kommunstyrelsens bord där det föreslås avslag.

Arkivbild. Jan Erik Aronsson (SD) vill avskaffa de ofrivilligt delade turerna inom vård- och omsorg

I motionen finns att läsa att ”kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare samt garantera en trygg och värdig vård och omsorg för brukare med behov. Verkligheten är dock en annan när man pratar med anställda inom omsorgen”. 

– Delade turer innebär långa arbetsdagar med obetalda håltimmar. Det är många gånger tuffa arbetsförhållanden och arbetsvillkor för våra anställda inom vård- och omsorg. Det är stress och hög arbetsbelastning. Kontinuitet är avgörande för kvalitén i äldreomsorgen. Medarbetarna är grunden för en bra, värdig och trygg äldreomsorg. Det är det som bygger äldreomsorgen och de ska ha bra villkor och bra arbetsmiljö. Det går att ordna det om den politiska viljan finns, menar Jan Erik Aronsson i sin motion till kommunfullmäktige. 

Att-satserna i motionen var att de delade turerna inom vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen kartläggs och att avskaffa alla ofrivilliga delade turer inom vård- och omsorgsverksamheten i kommunen. 

En enig kommunstyrelse yrkade avslag på motionen under senaste sammanträdet och motionen kommer att få ett slutbesked av kommunfullmäktiges ledamöter framöver. 

Taggar

Dela


3 reaktioner på Förslagsnej till att ta bort ofrivilliga delade turer

Troligtvis inte för de kan plocka in en delad tur inom en trettontimmars intervall. Här skryts om ett bra företagsklimat vilket är bra men intresset av att vara i täten för anställda inom vård och omsorg verkar inte ha samma status här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *