Nyheter

Fortsatt kommunalt stöd för internationella vänner

Nyheter Kommunstyrelsen beviljade fortsatt stöd till föreningen Internationella vänner, även om några av våra politiker önskade att avvakta helhetsbilden.

I vanliga fall har Internationella vänner ett brett utbud av aktiviteter och arbetar för att bredda verksamheten för att möta behov där de uppstår. Precis som andra verksamheter det här året, har de fått anpassa sig till de riktlinjer som finns under pandemin. Föreningen har haft kommunalt stöd de senaste fem åren och ansöker nu om samma belopp för 2021 års verksamhet. Föreningen har inkommit med en verksamhetsberättelse och ber att få avvakta med redovisningen av det ekonomiska utfallet.

I kommunstyrelsens arbetsutskott förordades ett bifall samtidigt som Ulf Abrahamsson (C) önskade att kostnadsredovisning kommer att finnas klart till kommunstyrelsens sammanträde.

Beloppet föreningen ansökt om är 120 000 kronor.

När ärendet kom till kommunstyrelsen blev det ett förslag på avslag, där Magnus Thelin (L), Jan-Erik Aronsson (SD) och Jan-Olof Svedberg (SD) ville avvakta information på att kommunen fått en helhetsbild över de föreningsbidrag som beviljas av kommunstyrelsen.

– Vi diskuterade det här en del och vad det är för stöd vi ger. Men vi är överens om att ge fortsatt stöd, säger Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Gert Jonsson (M), Thomas Axelsson (KD), Stig-Göran Hultsbo (MP) och Jörgen Johansson (C) yrkade bifall till det ekonomiska stödet.

Det sistnämnda blev kommunstyrelsens beslut och föreningen får fortsatt stöd 2021.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *