Nyheter

Fortsatt nej till hus i Bondstorp

Nyheter Miljö- och byggnämnden avslår, för andra gången, ett bygglov i Bondstorp.

Arkivfoto; Bondstorp

– Det har varit avslag tidigare och det blir det nu igen, då inget har ändrats i ansökan, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden.

I januari i år lämnade fastighetsägaren in en ansökan om att få uppföra ett enbostadshus i Bondstorp. Byggnaden strider mot gällande detaljplan som vann laga kraft 1999. Anledningen till avslaget, tidigare i år, var att byggnaden skulle ha två plan och i detaljplanen medges enbart ett plan samt att byggnaden inte uppfyller kraven på tillgänglighet.

I slutet av september inkom en ny ansökan om bygglov från fastighetsägaren och ritningarna var inte ändrade. Därav nytt avslag från miljö- och byggnämnden.

I detaljplanen för området står det att bostäder får uppföras i ett plan, högsta höjd mellan medelmarksnivå och taknock får vara åtta meter, 20 procent av fastighetsarean får bebyggas, vind får inredas utöver angivet våningsantal, byggnaden ska placeras minst sex meter från gemensam väg eller gata samt att huvudbyggnaden respektive uthus ska placeras minst sex respektive fyra meter från angränsande bostadsfastighet.

I boverkets regler står det att bostäder med fler plan ska entréplan minst rymma; hygienrum, avskiljbar sovplats, möjlighet till matlagning, utrymme för måltider, utrymme för sittgrupp, entréutrymme, utrymme för förvaring, utrymme för att tvätta och torka tvätt.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *