Nyheter

Fortsatt utredning om föreningsdrift

Nyheter Om idrottsplatserna i Skillingaryd och Vaggeryd ska driftskötas via förening eller kommun har nu fått en inriktning vid gårdagens kommunstyrelse.

Arkivfoto

Förutredningen är gjord och det fanns fyra spår att gå. Föreningsdrift, kommundrift, entreprenad eller nuvarande form. I kommunstyrelsens arbetsutskott blev det fortsatt utredning om föreningsdrift vilket var femklöverns förslag. I kommunstyrelsen kom även ett tredje förslag upp, förutom (S)-förslaget om att utreda både förenings- och kommunal drift.

– Femklövern har resonerat att vi bestämmer ett spår och utreder vidare. Vi vidhöll vårt förslag och anledningen till att vi är tydliga i detta är att samverkan med civilsamhället ökas. (SD) lämnade ytterligare ett förslag om att titta på entreprenaddrift. Så vi gick till omröstning om tre förslag, säger Gert som nämner att efter att samtliga röstat ner (SD) förslaget fanns två förslag kvar och femklöverns förslag vann. (SD) avstod röstning i andra läget.

– Vi är för att man utreder såväl den driftformen som är idag samt att man gör en fördjupad utredning av kommunal drift. Vi tycker det är viktigt att kommunen skapar goda förutsättningar så att föreningen kan engagera sina medlemmar. Vi tycker det är viktigt att man utreder även den kommunala driften, säger Kenth Williamsson (S).

– Vi har respekt för andra uppfattningar men det var det där vi hamnade i. Nu utreder vi vidare. Kommunpolitiken måste sätta en gräns och det är tragiskt att vi stundtals hamnar på en låg nivå och sköts inte bandybanan blir det en kapitalförstöring, menar Gert Jonsson (M).

– Vi engagerar många ideella krafter och tittar man på bland annat teknikutvecklingen blir det svårare att hänga med och kraven på personalansvar ökar hela tiden. Det är svårt för ideella föreningar att klara detta, avslutar Kenth Williamsson (S).

Beslutet som togs var följande;

Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt utredning med följande inriktning: Nuvarande driftsform med två valda föreningsstyrelser med ett förtydligat förvaltande uppdrag över våra idrottsplatser. Styrelserna ska erhålla ett nytt årligt arvode från Vaggeryds kommun fritt att förvalta för aktivt styrelsearbete. Föreningsstyrelserna har arbetsgivaransvaret för verksam personal på idrottsplatserna och Vaggeryds kommun ska ge styrelserna råd och stöd i förekommande arbetsgivarfrågor samt samverka i utbildningar och andra personalrelaterade sammanhang. Föreningsstyrelserna ska förvalta idrottsplatserna. Vaggeryds kommun hanterar årlig besiktning av idrottsplatserna och ansvarar för att fastigheternas värde består i form av underhåll av byggnader. Föreningsstyrelserna ansvarar för den dagliga skötseln av fastigheter och inventarier och anläggningarnas drift. Vaggeryds kommun bistår med råd och stöd så att den dagliga skötseln av anläggningarna kan utföras på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Vaggeryds kommun ansvarar för brandskydd, miljöskydd och övrigt som gör att verksamhet kan bedrivas utan risk för skada och ohälsa för de som vistas i anläggningarna. Vaggeryds kommun tecknar försäkringar för fastigheter och annan fast egendom. Fortsatt utredning ska också klargöra förutsättningar för ekonomin i drift och investeringar.

Taggar

Dela


13 reaktioner på Fortsatt utredning om föreningsdrift

Tommy, vi är djupt oeniga om hur världen fungerar. Jag tror ansvar och en egen motivation gör en väsentlig skillnad i hur mycket saker behöver kosta eller hur de blir till,det du vill att de ska bli.
Lätt att sprida en miljon extra, om man inte tänkt betala själv.
Vem i kommunen är expert på konstis?
Hur räknade du ut miljonen? Eller var det tre miljoner och fortfarande krav på högre kvalite’?
Vilka i kommunen tycker du ska få sparken för att sköta anläggningarna?
Eller ska du höja skatten återigen för att finansiera åtgärderna?
Sluta nu att tro att det finns en outtömlig källa i form av skatter. Det är stopp, och borde varit för länge sedan. Lärde du inget av vår ekonomiske chef i kommunen?
Jag hävdar att detta skulle vara ett utomordentligt bra tillfälle för SIS och WIK att ta kontroll över sin egen framtid. Det krävs naturligtvis engagemang och ansvarstagande, men det skulle vara värt var enda idiell minut.

Ja du Mats pengar saknas knappast inte i denna kommun och inte saknas det fina visioner heller.
Men att driva idrottsanläggningar typ konstfrusna bandybanor och ishallar ska inte ideella föreningar syssla med, utan det ska överlåtas i kommunal regi. Där finns den tekniska kompetensen i fastighetsenhet och teknisk nämnd och i Sveriges kommuner drivs anläggningarna till 70% i kommunal regi eller i 12% av fallen i kommunal bolagiserings regi. Det skulle kosta i runda slängar 1 miljon extra om året att driva dessa i kommunal regi. Att man sedan lyssnar på en utredare som är expert i sitt gebit är ju aldrig fel, vilket jag gjort tre gånger.

Tommy.Ottosson Vice Ordf. Kultur&Fritid.

Ja Tommy, vem är träbock? Är det de som ser att det måste finnas ett samband mellan intäkter och utgifter? Fy vad tråkiga de är som säger nej, bara för att det inte finns pengar.
Menar du att du ska få företag att sponsra kommunen efter de tagit hela ansvaret för idrottsplatserna? Min erfarenhet, efter att i hela mitt liv varit engagerad i föreningar i vår kommun, är att sponsring går till föreningar och deras ungdomssatsningar, inte offentlig verksamhet. Men, det är bara en träbocks insikt, vad vet jag. Eller, hur tänkte du?

Inom en 5-7-årsperiod behöver vi en ny ishall och ett nytt badhus i kommunen och där ligger knappast renoveringar på 30 miljoner på tapeten för ett badhus. Utan nybyggnationer för den allt ökande befolkningen. Badhus ligger på runda slängar 100 miljoner. Hade vi vart i en storstad så hade summan legat på 500 miljoner och att renovera är att förglömma. Ishall ligger på samma summa 100 miljoner och då kanske vi skulle kunna få företagen att sponsra i kommunen istället för att verka utanför kommunen. Sedan kanske vi kunde få någon idrottsstjärna att lyfta kommunen på idrottshimmelen, för det övriga gör det knappast.
Idrottslivet betyder en stark grund för ungdomarnas utveckling i kommunen.
Tragiskt att man har med träbockar inom politiken som inte förstår idrottens starka potensial för ungdomen. Tommy.Ottosson Vice Ordf. Kultur&Fritid.

Lars Seger – jag kan absolut inte hålla med om att Movalla är i bra skick. Om det är för sin ålder eller inte är orelevant. Just nu är den i dåligt skick och vi ledare och barn som vistas där upp till 20h per vecka märker detta. Tyvärr behöver kommunen nog inse att det kommer att kosta pengar att sköta anläggningen. Satsar vi skattebetalare dessa pengar får vi åter en arena att vara stolta för.

Då får jag göra ett besök där i veckan kanske för jag är lite tveksam till om den fallerat så snabbt på ett halvår. jag/vi har vad jag kan minnas fått någon info om detta i nämnden om att så skulle vara fallet, får bilda mig en egen uppfattning och inte hörsägen för det är lätt att bli ”hemmablind”!

2014 utredde man hur man kunde göra det lättare att fortsätta driva verksamheten i föreningsdrift. Nu är uppdraget att utreda i vilken driftsform man ska driva verksamheten i. Då blir det väldigt konstigt när femklövern inte vill utreda driftsformer utan bara vill utreda hur det ska bli lättare att fortsätta driva verksamheten i föreningsdrift. Igen. Mycket märkligt.

Att driva den i kommunal ägo blir minst dubbelt så dyrt. Bara att titta runt hur mycket personal det är på de drivna anläggningarna. De flesta är inte bättre än Movalla som är i fint skick för sin ålder och våra anläggningar blir inte yngre för man byter driftsform.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *