Nyheter

Fortsatta restriktioner under vårterminen

Nyheter Under höstterminen tog barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp beslut om åtgärder som syftade till att förhindra smittspridning av covid -19 i sina verksamheter. Dessa fortsätter att gälla även under vårterminen som startar imorgon

Arkivfoto

De skärpta beslut började gälla den 6 november 2020 och gällde fram till och med den 24 november. De förlängdes sedermera och gällde fram till och med jullovet. Åtgärderna som vidtogs under större delen av november och december följde verksamhetscheferna upp med rektorerna under december.

Under vecka 1, så togs nya beslut om åtgärder i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsteam. Dessa har fattats utifrån det som smittskydd och Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Åtgärderna ersätter de som gällde under höstterminen. De nya åtgärderna gäller från och med imorgon och fram tills dess att något annat meddelas.

De beslut som nu gäller är:

 • Elever från olika skolor blandas inte i exempelvis språkval och så vidare.
 • Undervisning av elever på en annan skola än den de tillhör kan genomföras. Åtgärder kommer att vidtas så att de besökande eleverna inte blandas med elever från den skola där undervisningen genomförs.
 • Vid idrottsundervisning organiserar vi så att elever från olika skolor inte möts vid ombyte och dusch.
 • PRAO på grundskolan genomförs på ett alternativt sätt under vårterminen.
 • Personal blandas inte mellan enheter.
 • Möten inom enheter genomförs inte fysiskt utan istället digitalt via Teams.
 • Personal i våra verksamheter genomför sitt arbete så långt det är möjligt på distans.
 • Träffar/möten utanför kommunen som inte är absolut nödvändiga genomförs på distans och går det inte ställs de in.
 • Ambulerande personal som spänner över flera enheter (exempelvis modersmålslärare, elevhälsopersonal, IKT-pedagoger, bibliotekarier, ReMida-personal, lärare och så vidare) arbetar främst digitalt. Om absolut nödvändigt besöks förskolor/skolor och då beaktas Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende hygien och distans särskilt.
 • Inga externa personer släpps in på förskolor och skolor, studenter från högskolan exkluderade. Vi åker inte heller på studiebesök.
 • Våra vikariers placering begränsas i så stor utsträckning som möjligt.

Som tidigare gäller att fortsatt tänka på handhygien och distansering under hela dagen och i alla aktiviteter.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer fortsatt att följa upp frånvaron för elever och personal dagligen. Även beslut om att helt- eller delvis övergå till distansundervisning i grundskolan kommer att tas med utgångspunkt i den dagliga frånvarouppföljningen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *