Nyheter

Förvaltningschefen beskriver situationen

Nyheter Efter gårdagens artikel i Skillingaryd.nu kom det väldigt många reaktioner kring information om att vi har fått konstaterade fall av covid-19 inom barn och utbildningsverksamheten i Vaggeryds kommun. Förvaltningschef Per-Erik Lorentzon vill därför med det här egna inlägget beskriva situationen.

Arkivfoto från en förskola i kommunen

Vi har en pandemi i Sverige och det påverkar också oss i Vaggeryds kommun. Vi vet att smittan finns överallt men också att förskolor och skolor inte är några speciella smittohärdar. Det finns tydliga artiklar och undersökningar som visar att barn drabbas mindre av Covid-19 än äldre. Allt sedan pandemin bröt ut har vi vidtagit massor med åtgärder för att begränsa smittspridningen och det har lyckats bra då vi kunnat hålla all verksamhet igång i enlighet med den svenska strategin.

Det är viktigt för oss att betona att Sverige valt en strategi som inte går ut på att stänga ned samhället och det måste vi också följa i Vaggeryds kommun.  Det som gällt från början gäller även nu, om man har symptom som kan vara tecken på covid-19 så ska man vara hemma. Därför har vi haft hög frånvaro under våren bland både personal och barn/elever. I förskolan har i genomsnitt 40% av barnen varit hemma och 20% av personalen sedan pandemin bröt ut. Att många är borta på en förskola eller skola innebär inte per automatik att personerna är sjuka i covid-19, det kan lika gärna vara förkylning, allergi eller annan sjukdom.

Skillnad nu från när pandemin startade är att testerna ökat och vi ansöker också om tester för de i personalen med misstänkt smitta. Vi vill betona att ingen med konstaterad smitta vistas i verksamheten.

Skolor och förskolor i Sverige ska hållas öppna om det inte föreligger hög smittspridning eller att huvudmannen inte klarar av att bemanna verksamheten. Med en stor ansträngning av alla under våren har vi kunnat bemanna verksamheten och därför har vi inte heller stängt någon enhet av det skälet. Ett beslut om att stänga på grund av hög smittspridning ligger inte på oss utan det ska ske via samråd med smittskyddsläkare. Nu när vi har konstaterade fall i verksamheten har vi regelbundna avstämningar med smittskyddsläkare och tar till oss av all information som ges av folkhälsomyndigheten. Ingen av dessa anser att det i dagsläget finns skäl att stänga verksamhet eller någon enhet i Vaggeryds kommun.

Det vi värnar mycket om är patientsekretessen. Därför kan vi inte allmänt gå ut med information som gör att man kan identifiera vem som är sjuk och med vilken sjukdom. Det är helt enkelt fel att göra så även om allmänheten kräver det. Vad vi däremot tar till oss är att vi ska informera vårdnadshavare som har barn på den förskola eller skola där läget är ansträngt. Med ansträngt läge menar vi att vi antingen har svårt att bemanna eller att det är hög risk för smitta. Utifrån reaktionerna som kommit är det rimligt att göra så och vi utgår från att vårdnadshavare hanterar den informationen på ett bra sätt.

Vad vi från förvaltningen verkligen vill trycka på är att vi precis som alla andra myndigheter i Sverige gör vårt yttersta för att hantera situationen rätt. Vi vill därför vädja om en respektfull ton i samtal med vår personal.

Per-Erik Lorentzon
Barn- och utbildningschef
Vaggeryds kommun

Taggar

Dela


26 reaktioner på Förvaltningschefen beskriver situationen

Är det inte så att kommunerna styrs av regeringen när det är frågan om covid -19 i så fall förstår man kommunen

Jodå Per-Erik. Du har sagt 5000/barn och vecka. Men du hade inte koll på vem du pratade med? Eller blandar du ihop oss? För det första ska ju vite gå efter inkomst, så att ta en siffra i luften var ju inte så proffisionellt. Jo just det, det var inte mig du pratade med, men du trodde det… Kanske du bör lära dig också vad för slags åtgärder som är gjorda för att minska smittspridningen i din verksamhet och inte bara hänvisa till hemsidan. Ordspråket ’du får vad du ger” är en bra sammanfattning av det samtal jag syftar på.

Bra med ett förtydligande o tack för att ni lyssnar till oron hos medborgarna. Ni gör ett fantastiskt jobb i en tid när ingen har klara svar i förväg.

Kan Per-Erik korrigera alla orosanmälningar och hot om vite han skrivit till föräldrar med underliggande sjukdomar så kan han få tillbaka barn som ryckts upp från sina familjehem

Inte sant Toker, vi har inte utfärdat några hot om vite. Däremot har vi varit tydliga med att skolplikten gäller. Regeringen har inte upphävt skolplikt (eller ”barns rätt till utbildning” som det egentligen heter) under Coronapandrmin så det får vi rätta oss efter även i Vaggeryd. Vad som gäller kring frånvaro och ledighet kan du läsa här. https://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/franvaro-och-ledighet.html

Skitsnack Per-Erik L!!
Vi är flera som har fått hot om vite då vi ej har fått godkänd hemundervisning trots läkarintyg på att flera personer i familjen är i riskgrupp!!

Håller fullt med Götaforsbon. Varför gör kommunen missar hela tiden? Som kostar oss mångmiljonbelopp, jo för att tjänstemännen inte kan lokala förhållanden och därtill är inkompetenta. Se bara på skolbyggen, gamla Skillingarydssalvan och mycket annat. Politikerna är alldeles för flata, se till att det är ni som styr och inte dessa chefer. Detta är inte riktat mot Per-Erik som verkar vara ett undantag

Hur svårt kan det vara att berätta VILKA skolor och förskolor som är drabbade. Varför hemlighålla allt? Ni ledande chefer bor ju inte ens i kommunen o vet inte hur det är här men än de åtta timmar på arbetstid ni är här.

Det är inte ert fel att Sverige har misslyckats med att skydda riskgrupper och äldre. Ni följer bara riktlinjerna ni får. När du skriver att det är för sekretessen så hoppas jag att ni slutar att informera ang löss och magsjuka på förskolor och skolor. Visst är det otroligt konstigt att ni får informera om det men inte ang corona som vi i början hade smittspårning av? Hela samhället agerar fel. Vi i riskgrupp skyddas inte.

Nu hänger jag inte med, du blandar ihop löss magsjuka med sekretessen. Förklara gärna.

Så då vädjar jag tillbaka om en respektfull ton till oss föräldrar som inget annat vill än att skydda våra barn och närstående mot en allvarlig och i värsta fall dödlig sjukdom och att orosanmälningar uteblir i de fall där man vet att barnen får hjälp med studierna hemifrån. Att barn drabbas mindre (som man skriver i artikeln) betyder inte per automatik att det alltid slutar lyckligt för alla familjer.

Man kunde tro hela kommunen var Covid-19 sjuka när man inte fick vistas i sitt hem på 4 veckor på grund av coronan vid Äldreboendet.

Bra men att det ska behövas Skillingaryd Nu för att ni på förvaltningen ska lyssna på oss ute i verkligheten.

Inte helt sant. Vi har pratat med flera föräldrar, personal, kollegor, tagit in reaktioner o s v. Utifrån denna samlade bild gjorde vi en ny bedömning vad gäller vårdnadshavare. Reaktioner på skillingaryd.nu var en faktor men absolut inte den enda.

Att Sverige har misslyckats med sin strategi när det gäller corona kan vi se på antalet döda och smittade så vi föräldrar MÅSTE bli varnade på nått sätt när det är bekräftat att viruset finns där ute. Ta hand om er!

Utmärkt, detta kunde meddelas igår så hade kommuninvånarna nog varit lugnare, huvudsaken är att föräldrar blir informerade o själva kan ta beslut utifrån riskgrupper inom den egna familjen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *