Nyheter

Frågetecken kring hantering av förslagen

Nyheter Två gånger om året redovisar kommunledningskontoret de motioner och medborgarförslag som är funnits mer än ett år och inte är besvarande. Vid senaste kommunfullmäktige var det åtta förslag, eller var det fler? Och har förslaget som inlämnats gått rätt väg?

Motionen om att göra Lagan farbar försvann. Arkivbild

Det förslag som har längst handläggningstid är ”Instiftande av tillgänglighetspris”, som lämnades in i januari 2017. Enligt kommundirektör Annika Hedvall beror den långa handläggningstiden på att tillgänglighetsrådet inte har kommit på plats ännu.

– Vi har avvaktat tillsättningen av rådet, men nu när det är under uppbyggnad kommer det här förslaget att bli deras första punkt att jobba med, säger Annika Hedvall.

I januari 2018 inlämnade Ewa Magnusson (L) in en motion om att underlätta för unga att låna idrotts- och fritidsutrustning och där hade Roger Ödebrink (S) en fundering:

– Det står att det här ska vara ett projekt mellan arbetsmarknadsenheten, Hjortsjöns ramin och kultur- och fritid. I andra kommuner finns fritidsbanken och kommunstyrelsen beslutade senare delen av 2018 att det här skulle vara en dialog mellan föreningarna. Jag undrar varför det här har ändrats? Undrar Roger Ödebrink (S).

– Att-satsen är att kommunfullmäktige ska ge kultur- och fritid i uppdrag att utveckla fritidsbankens syfte och motioner går alltid tillbaka till kommunfullmäktige för beslut, kommenterar Ewa Magnusson (L).

Lennart Karlsson (EMP) ställer frågan om var hans motion tagit vägen, då den inte fanns med i redovisad lista.

– Jag saknar min motion om att göra Lagan farbar. Den skickade jag in för flera år sedan och en sådan enkel motion sitter ni och tuggar på i tre år.

Annika Hedvall, kommundirektör, ursäktar att Lennarts motion har missats och lovar att den ska vara med nästa gång.

Medborgarförslaget om att bygga om Hjortsjöskolans skolgård verkar vara lite oklar när det gäller hanteringen. Den inkom augusti 2019, där förslaget var att skapa en dynamisk skolgård för alla elever. I redovisad handling för kommunfullmäktigeledamöter står det att tekniska nämnden avslår medborgarförslaget i maj 2021 med hänvisning till den ombyggnation som just nu görs i området. Det får politikerna att tycka till och chattfunktionen på digitala kommunfullmäktige fylldes snabbt.

– Om jag inte minns fel så har det varit bifall på det här förslaget från kommunstyrelsen, som sedan lämnade över till tekniska för genomförande. Hur har vi hanterat det här, frågar Kenth Williamsson (S).

– Den skulle aldrig gått till kommunstyrelsen. Fullmäktiges beslut var att den skulle remitteras till tekniska nämnden för beredning och beslut, så den skulle inte hamnat i kommunstyrelsen över huvud taget, svarar Annika Hedvall, kommundirektör.

– Jag tror att vi också har svarat på det här förslaget och vi ställde oss positiva till att bygga om skolgårdarna, säger Jenny Larsen (KD), fullmäktigeledamot och ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunledningskontoret hänvisar igen att medborgarförslaget har hanterats på ett felaktigt sätt.

– Det finns ett pedagogiskt ansvar för oss i barn- och utbildningsnämnden men utförandeansvaret ligger hos tekniska. Jag vill bara säga att vi samarbetar såklart i den här frågan när det gäller skolgårdar, menar Jenny Larsen (KD).

Kommundirektör Annika Hedvall poängterar igen att det ska vara tydligt var motion eller medborgarförslag hamnar.

De förslag som inkommit, är äldre än ett år och redovisades under kommunfullmäktige är:
2017-01-11, Medborgarförslag ”Instifta ett tillgänglighetspris”
2018-01-29, Motion ”Underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- och fritidsutrustning”.
2018-05-30, Motion ”Utveckling av friluftsområdet Movalla”
2019-02-19, Motion ”Ställplats för husbil och husvagn i Bondstorp”.
2019-08-26, Medborgarförslag ”Bygg om skolgårdarna vid Hjortsjöskolan”
2019-09-19, Medborgarförslag ”Roligare på torget i Skillingaryd på sommaren”
2019-11-04, Motion ”Införande av förändrad driftsform för Åkers skola”
2020-01-31, Motion ”Kommunens ansvar för att stödja kvinnor och barn som drabbas av våld i nära relationer”

Fotnot: Medborgarförslag är något som kommuninvånare lämnat in och motion är inlämnad från en politiker.

Taggar

2 reaktioner på Frågetecken kring hantering av förslagen

Detta är ytterligare exempel på misskötsel i kommunen. Annika Hedvall svara på varför tillgänglighetsrådet inte har kunnat tillsättas på tre år samt varför förslagen ligger i era byrålådor utan att besvaras. Det kanske beror på att skiter blankt i medborgarnas åsikter.

Undra vart mitt medborgarförslag tagit vägen som jag skickade in 2019 om en mobil hotspot för ungdomar vid skateparken i Skillingaryd ?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *