Nyheter

Frågor till Jenny Larsen om dagmammor i aktiebolagsform

Nyheter Kenth Williamsson (S) lämnar här frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande

Barn- och utbildningsnämnden röstade för att ett privat företag ska få driva pedagogisk omsorg  motsvarande en hel avdelning trots att förvaltningen har varit kritisk mot detta då de bedömt att det kommer att få påtagligt negativa ekonomiska konsekvenser. Femklövern drev ändå igenom förslaget efter votering i Barn- och utbildningsnämnden med röstsiffrorna 5-4.

Med anledning av Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska situation med ett prognosticerat underskott på över 10 mkr och förra årets underskott också på över 10 mkr så känns det märkligt att man är beredd att öppna plånboken ytterligare för högre utgifter. Inte minst med anledning av revisorernas syn på deras underskott 2019 och kommunstyrelsens markering om obalans i budget i årets budgetuppföljning.

Från (S) håll tycker vi det är märkligt såväl av ett ekonomiskt perspektiv men ännu mer ur ett pedagogiskt samt barnperspektiv. Förra mandatperioden så genomförde den socialdemokratiskt ledda regeringen en satsning på mer personal inom förskolan som ledde till att personaltätheten ökade på fritidshemmen. Men vi nöjde sig inte med detta utan man tillsatte även en utredning  om ”Fritidshem och pedagogisk omsorg” som Linda Eskilsson den 11 juni lämnade över till regeringen.

När utredningen presenteras så framför utredarna att annan pedagogisk verksamhet spelat ut sin roll som barnomsorgsform då dessa elever generellt sett är sämre förberedda för skolan, har sämre språkkunskaper i svenska och/ eller i matematik. Utredningen kommer fram till att man antingen borde avveckla denna form eller kraftigt höja kraven.

Därför ställer vi följande frågor till Jenny Larsen, Femklöverns Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden;

Varför beslutar Femklövern att bifalla förslaget från Legolas Barnomsorg AB om dagmammor i enskilda hem när det innebär sämre förutsättningar för dessa barn att gå ur skolan med godkända betyg samtidigt som det ökar kostnaderna för kommunen?

Har man gjort en grundlig undersökning av bolaget och dess verksamhet?

Vet ordföranden om att verksamheten riskerar att avvecklas?

För Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun

Kenth Williamsson/Gruppledare

Taggar

3 reaktioner på Frågor till Jenny Larsen om dagmammor i aktiebolagsform

Kenth du har säkerligen rätt i många punkter men är verkligen att vara sämre förberedda för skolan, har sämre språkkunskaper i svenska och/ eller i matematik värre än alla de barn som mår dåligt av att gå i den form av barnomsorg som finns idag? Många barn lider av stress och ohälsa eftersom att barngrupperna är alldeles för stora och tillgången till vuxna begränsad. Många barn behöver en annan form av barnomsorg än den som bedrivs idag. Hur kommer det sig att majoriteten av de som växte upp på 70- och 80-talet antingen var hemma eller hos dagmamma men klarade skolan när majoriteten idag går på förskola men skolresultaten pekar nedåt? Antagligen för att man utgår från barns bästa, som grupp och inte som individ. Och många individer behöver en annan form av barnomsorg än dagens förskola.

Beslutet öppnar upp för 3-5 st dagmammor som kommer att ha sin pedagogiska ledning 25 mil från kommunen. Kommer det att fungera? Det uppfyller lagens bokstav men inte dess intention. Det finns även en stor risk att integrationen försvåras. Exvis kan ett hem öppna en avdelning med sina egna och några barn till från ett gemensamt hemland. Dessa barn kommer då till grundskolan bristande svenskakunskaper samt ett begränsat antal venska kompisar. I en vanlig förskola har barnen förutsättningar att integreras på ett klart bättre sätt.
Sämre integration och en verksamhet som fjärrstyrs. Känns inte som ett genomtänkt beslut

Herre gud.
Glöm att detta blir billigare.
Det blir inte bättre.
Privata aktörer kommer tjäna pengar på våra barn.
Dessa vinst pengar borde istället gå till Våra barn inte till aktie-ägarna

Sämre för barnen och högre skatt för att hålla samma standad i de större skolorna som förfarande är lika dyra fast med mindre barn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *