Nyheter

Framtagande av planer tar för lång tid

Nyheter En stående lägesrapport finns vid sammanträdet hos kommunstyrelsen. Politikerna känner frustation att ”inte komma över tröskeln” även om verksamheten har fått fler tjänster.

Det var i höstas som Jörgen Johansson (C) lyfte att många frågor inkommer om status på exploateringsprojekten i kommunen. En kortfattad lägesrapport, vid varje sammanträde, om viktiga bostadsprojekt beslutades.

Under det senaste sammanträdet informerades politikerna att det råder stor efterfrågan på mark i kommunen, både till bostads- och industriändamål.

– Vi har väldigt mycket på gång. Det finns en frustation hos oss alla att komma över tröskeln när det gäller att planerna ska komma ut till granskning och samråd. Vi har väldigt mycket ”i röret” just nu, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 

Oppositionsrådet Kenth Williamsson (S) ser problemet att majoriteten inte har klarat av att satsa på personal så planerna kommer fram. 

– Vi måste stärka upp organisationen helt enkelt, menar Kenth Williamsson (S). 

Ulf Abrahamsson (C);
– Vi har ekonomiska ramar att förhålla oss till. Det fattas fysiska personer. Vi är inte ensamma om det här problemet, det finns i andra kommuner också. 

Gert Jonsson (M);
– Just nu är det bemannat som aldrig förr. Vi har löst det med den pengen vi har, men framöver behöver vi stärka upp budgeten och det kan man i och för sig göra på olika sätt. Hade vi vetat var vi är i dag hade vi gått upp med fem personer för flera år sedan så vi hade kunnat möta upp behovet som finns i dag. Vi är där vi är just nu och det finns ingen mer fråga än just planer som vi diskuterar. En del planer går fort och andra tar otroligt lång tid. Vi hoppas att det snart trillar ur mycket ur det där röret…., avrundar Gert Jonsson (M). 

I riktlinjer för detaljplan anges vilken mark- och vattenanvändning som är tillåten inom ett området. Detaljplanen reglerar också vad som får byggas genom att sätta ramar för hur bebyggelsen kan utformas. Kommunen har enligt plan- och bygglagen planmonopolet initiativrätt att ta fram detaljplaner. 

Ett planbesked är ett politiskt beslut som anger kommunen att påbörja ett detaljplanearbete. 

Planuppdrag är ett politiskt beslut som innebär att politiken ger ansvarig förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan. 

Plankostnadsavtal är ett civilrättsligt avtal som reglerar ansvar- och kostnadsfördelning för framtagande av detaljplan. Plankostnadsavtalet tecknas mellan kommunen och sökande exploatör. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *