Nyheter

Framtida byggnation av bostäder ifrågasätts

Nyheter Det handlar om området Yggen som väckt lite känslor

När planerna på ett helt nytt område med bostäder och skola presenterades i området som benämns Yggen så kände företagaren på Gärahovs gård att man kröp väl nära hans marker.

Han menar att det kan bli bekymmer med bostäder i direkt avgränsning till betesmarkerna som kan leda till framtida protester bland boende som inte är vana vid lantbrukets dofter och annat som hör bonderiet till. Från politiskt håll ser man inte några problem i detta.

– Vi måste lära oss att leva nära varandra, säger Gert Jonsson (M) som är kommunstyrelsens ordförande. Det är viktigt att vi integrerar olika verksamheter med boende för att sprida kunskap om hur vi bygger vårt samhälle. Särskilt viktigt menar han att det är att vi människor har kunskap om hur våra livsmedel produceras.

Även socialdemokraterna ser positivt på det hela även om de säger att de kommer att ta slutlig ställning när de svarar på remissen av planprogrammet.

Vi ser det som en kvalité att bo vid Yggen, kommentera Kenth Williamsson det hela. Han tillägger att det är nära skogen, Gärahovs gård, vid åkrar och vatten med landsbygden inpå, samtidigt som man bor nära centrum och olika samhällsfunktioner. De biotoper och landskapstyper som finns i området håller hög kvalité.

Även centerpartiet är positiva till byggnation trots att partiet poängterar att man ska ta stor hänsyn till att bevara åkermark och stimulera gröna näringar. Men de ser Yggen som lämpligt för bostadsbyggande.

Hur ser ni på att området ligger mellan Gärahovs gård och några industrier samt avfallsanläggningen?

– Vi har inte fått några signaler om att det skulle vara några problem, säger Jörgen Johansson (C). Han tillägger att planen ska ut på granskning innan den klubbas slutgiltigt.

Även socialdemokraterna menar att dessa verksamheter inte skulle vara av sådan omfattning att det skulle avstyrka byggnationen i området.

– Men vi har tidigare lämnat motion om att flytta avfalls- och deponiverksamheten, berättar Kenth Williamsson (S) men tillägger att det är en egen fråga.

Gert Jonsson  (M) är inne på samma spår att de verksamheter som finns idag inte kommer att utgöra några bekymmer för att bebygga Yggen.

– Vi måste lära oss att se möjligheter istället för bekymmer, menar Gert Jonsson.

Hur bedömer ni risken för att Gärahovs gård möjligheter att expandera kommande år om byggnationen genomförs?

– Jag ser inte att det finns något som kan hämma företagets utveckling, säger Gert Jonsson (M). Han vidhåller att det måste bli mer av samverkan för ökad förståelse mellan boende och näringsverksamhet.

– Vår uppfattning är att Gärahovs gård ska ha fortsatt goda möjligheter att utvecklas även om det byggs på området, menar Kenth Williamsson (S).

Centerpartiet ser heller inga stora problem men trycker på att det måste tillses att Gärahovs gård inte blir begränsade i sin verksamhet på grund av framtida miljökrav.

– Rent generellt finns det för många hinder för byggnation, framförallt på landsbygden, avslutar Jörgen Johansson (C).

Taggar

21 reaktioner på Framtida byggnation av bostäder ifrågasätts

Samverkan låter bra men hur blir det i verkligheten
Se hur det är blev i en annan kommuns motorbana
Någon byggde en sommarstuga nära banan och klagar på att det låter
Har stora begränsningar på tävlingar nu
Alla går inte att lära

Förstår i högsta grad lantbrukarens oro. Tyvärr beror det på att politikernas förtroendekapital är naggat i kanten och att ett löfte idag är bortglömt imorgon.
Är för nyetableringar av bostäder i kommunen men det måste finnas områden i Vaggeryd som är bättre lämpade än Yggen.

Självklart måste hänsyn tas, vid planering av nytt bostadsområde, till Gärahovs Gårds näringsverksamhet.

Jag har sett hur exempelis Falkenbergs kommun hanterar byggnationer i nära anslutning till djurhållning. Där är kravet minst 300 meter mellan bostad och närmaste areal för djurhållningen. Detta för att undvika framtida problem med bland annat allergier.
Ännu större hänsyn måste tas vid etablering av exempelvis skolor.

Boverkets analys i ämnet är som följer:

Jordbruk är företag som ofta har behov av att kunna expandera och då också eventuella skyddsavstånd. Därför bör planeringen ta hänsyn till deras utvecklingsmöjligheter, som till exempel att utöka djurbesättningar.
Ju fler djur och gödselstackar, desto större är risken normalt för störningar. Och ju längre avståndet är mellan djurhållning och bebyggelse desto mindre är risken. Men det gäller inte alla platser. I en öppen terräng kan vinden föra med sig lukt, damm och allergener en längre sträcka. Men om det finns kullar, vegetation och liknande emellan, kan det begränsa störningarna. Då kan ett kortare skyddsavstånd räcka.
Källa:
Boverket (2012). Vägledning för planering för och invid djurhållning. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2011/vagledning-for-planering-for-och-invid-djurhallning/ Hämtad 2021-05-25.

Det blir ett område med industrier på tre sidor och villabebyggelse i mitten. Konstigt.

Alla som varit i närheten har känt hur den gamla tippen stinker unket. Om man släpper fram byggnation här får man räkna med att det kommer klagas på unken lukt från tippen. En svindyr och miljöfarlig sanering kan komma som sur efterbörd på detta.

Förstår mycket väl oron. Politiker lovar en sak men om frågan dras till sin spets är det miljöbalkens regler som gäller och då kan politikerna i kommunen inte göra något åt saken. Se till att det blir en buffertzon mellan bostadsområdet och lantbruket så att det inte blir problem i efterhand. Vi måste vara rädda om våra lantbrukare och maten som produceras i Sverige.

Till Göran Lemke.
Min favoritkommun efter Vaggeryds Kommun är Falkenbergs kommun.
Är där många månader om året och där är det väldigt blandat med djur och jordbruk sida vid sida av villabebyggelse och flerbostadshus. Fungerar alldeles utmärkt. Sist jag var nere så körde man väldigt stark svämskit cirka 20 meter från ett nyanlagt bostadsområde med villa och flerbostadshus. Finns inget mig känt rättsfall där ett lantbruk har fått ändra sin verksamhet på att någon enskild har klagat. Och så är det på väldigt många platser i Sverige. Framför allt söder ut. För att inte tala om Danmark, Tyskland Italien med flera.
Vi har ju det i Fåglabäck i Skillingaryd och det funkar utmärkt och det handlar om att vi måste kunna leva sida vid sida lantbruk och boende. Och har man väldigt ont av lantbruk så behöver man väl inte bosätta sig där. Sedan att folk klagar, det gör man ju på allt från mördarsniglar till epatraktorer.
Tror att det är jätteviktigt att den kommande generationen ser hur saker och ting fungerar på riktigt. Och det behöver de nuvarande generationen och förstå att det som vi har på tallriken kommer från lantbruket

Intressant tanke om sanering! Och vem vill bo granne med en tipp! Oavsett om den ska flyttas eller ej! Hur mycket kommer det att kosta att sanera?

Gert, du har helt rätt i dina iakttagelser i Falkenberg. Jag är inte emot att det luktar några gånger om året det är då vi blir påminda om vårt öppna mångfaldiga landskap😊
Men det gäller att som i Falkenberg få det förtydligat i planbestämmelserna om närhet till aktivt lantbruk med därtill hörande spridningsareal för gödsel!
Då blir det rätt och vi får ha kvar våra viktiga lantbruk och en fin närmiljö!

Det finns flera rättsfall, inte minst i Laholm där både pågående verksamhet har fått läggåas ned respektive expansion förhindrats.

Gärahov har nyinvesterat, är ett av bygdens rationella företag och generationsskiftade.

Högst märkligt att någon menar att det skulle vara rimligt att det skulle tolereras i en MKB att Gärahov skulle kunna expandera i en framtid utan ytterligt för driften försvårande restriktioner. I Röinge, Halmstad finns ett för ett antal år sedan mycket talande exempel. Googla på detta, finns mycket väl dokumenterat om den katastrofen.

Göran Lemke är mycket klart helt rätt på saken, Gärahov kan förbereda sig på avveckling med mindre än 500 m till samlad bostadsbebyggelse.

Gött Göran.
Då är vi överens. Låt oss då ta det mycket goda exemplet från Falkenberg till Vaggeryds Kommun och området Yggen, då är vi alla vinnare.

Blanda inte bostadbyggnation med verksamheter som det finns vid Yggen avfallstipp industri lantbruk på alla sidor det ställer bara till konflikter mellan boende o verksamheter. En med erfarenhet i byggnadsnämd mvh Johnny Wackt

Gert, vinnare vill jag inte kalla oss, det är för tidigt att ropa hej. Visst ser hela projektet fint ut med alla bilder men det går säkert att hitta bättre områden att bygga på.

Med all respekt för att bostadsplanering måste planeras med god framförhållning, så får för den skull inte viktiga frågor negligeras.
Det går inte och säga att de som inte tycker om lantbruk inte behöver bosätta sig i dess närhet!

Vill till er beslutsfattare av alla politiska beteckningar skicka med följande konsekvens av bostäder intill lantgård.

Vad som hände en expansiv mjölkgård i Halland blev en hel katastrof för den familjen.
Alla tänkbara restriktioner, begränsad helg och nattkörning i skördetid, restriktioner på allt, ventilation, ljud och utsläpp… ständiga anmälningar.
Läs artikeln om detta här:
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/mangder-med-klagomal-mot-rickard-larssons-gard/

Ja nu finns det snart bara hinder för både samhälle och landsbygd att utvecklas. Då kan man fundera på vad som gått fel? Kanske vi har skapat lagar o regler som gör allt omöjligt. Nej nu får vi nog börja leta efter möjligheter och samverka för att båda ska utvecklas. Behöver ju inte bruka åkrarna närmast samhället på natten, ny infartsväg till gården med mea. Planen ska ju ut på samråd för att man ska få in synpunkter att värdera och ta hänsyn till. Vi från C bevakar verksamhetens intressen genom processen, vilket vi sagt tidigare.
Men det är ett stort område där
Åtminstone en del är mycket lämpligt som bostadsområde

Det är intressant att Gert nämner Falkenbergs kommun som en kommun där lantbruk och boende existerar sida vid sida. https://www.atl.nu/lantbruk/kommunen-stoppar-anvandning-av-tornsilor/

Gert verkar heller inte vilja förstå skillnaden på att bedriva lantbruk i Fåglabäck där störning uppstår något tiotal dagar om året vid gödelkörning och skörd jämfört med ett av kommunens största lantbruk med störning 365 dagar om året.

Rent geografiskt sett är det bra belägget med nära till centrum samtidigt naturnära, och en egen sjö som gör det lyxigt, men kanske måste man vara utanför kommunen för att se det.

Att ha hyreshus vid mindre attraktiva områden som närmast tippen och där stanken är som värst är ju att rekommendera, då slipper vi det mesta gnället 😉

Olof.
Jag tillhör dem som ser och letar möjligheter och som inte letar efter problem. Det finns andra som är bättre på det.
Bjuder gärna ner dig Olof att studera Falkenbergs utbyggnad.

Olof,
Jag har i min verksamhet nära kontakt med större mjölk-, smågris- och slaktsvinsproducenter i Varbergs, Falkenbergs,Halmstads och Laholms kommuner. Önskas en studieresa så kan jag ordna detta. I sammanhanget kan vi träffa rådgivning som dagligen arbetar med Miljökonsekvensutredningar för expanderande lantbruksföretag och få en genomgång av de synpunkter som normalt lämnas från kommun, Länsstyrelse och närboende på såväl befintliga verksamheter som planerade utbyggnationer.
Välkommen att höra av dig/er.

Det är rätt naivt att tro att det inte är problem med att bedriva jordbruk med djur nära städer och byar. I vårat fall så innebär det att vi lägger ut gödsel varje gång vi kört gräs typ 4 eller 5 gånger per säsong .
Detta skall ju ske under bästa tiden grillsäsongen midsommar och semester .
Vi behöver svensk livsmedelsproduktion mer än någonsin och den behöver utvecklas och vara lönsam, vilket hela samhället vinner på.
I Varberg vill boende att lantbrukare skall förbjudas att köra gödsel på mark som kommunen arrenderar ut på grund av lukten vid spridning .
Men att köra in gräset är också ett problem hacken väsnas, traktorer fraktar gräs fram och tillbaka ibland på natten eftersom det är när det är bra väder man kan köra och ja det måste gå fort.
Vad kan man göra åt detta?
Det vi gör är undvik helgkörning med gödsel.
Mylla gödseln om det är möjligt.
Gör det fort när gräset är borta ska gödseln ut direkt.
Men framför allt ska man placera bostadsområde i närheten av utvecklingsnigsbara lantbruk och i så fall vem ska bistå lantbrukaren med hjälp när klagomålen börjar rulla in?
Det är inte kul när man känner sig som en kriminell (om man blir anmäld eller trakasserad på olika vis) när man bara försöker producera svenska livsmedel till svenska konsumenter enligt svensk lagstiftning för ett hållbart samhälle för alla.

Bygg i Skillingaryd västerut mot Ljungberg och Nyholm. Gott om plats och nära till centrum, Bullerbyn och snart utbyggda Sörgårdsskolan.
Ingen soptipp i närheten och långt till närmsta jordbruk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *