Nyheter

Från förskola till jobb

Nyheter Alla barn och ungdomar inom skolvärlden ska förberedas för nästa steg på vägen mot arbets- vuxenlivet

Per-Erik Lorentzon

När Per-Erik Lorentzon tillträdde som chef för barn- och utbildningsförvaltningen släppte han fram en idé som legat och grott hos honom. Hur kan vi stärka barn och ungdomar så att de är förberedda för nästa steg i sin utveckling och redo för vidare studier eller jobb när den obligatoriska skoldelen är över? Under namnet ”Från förskola till jobb” föddes ett projekt som politiker och förvaltning tog sig an med stor entusiasm.

Man började med att anställa en projektledare som arbetade fram en struktur för att få projektet integrerat i ett större utvecklingsarbete inom barn- och utbildningsförvaltningen.

– Det är viktigt att ha ett paraply där varje spröt har som uppgift att hålla ihop helheten, säger Per-Erik Lorentzon och tillägger att ett projekt utan struktur riskerar att kollapsa om man inte vet hur man ska hantera arbetsinsatserna.

När väl strukturen var på plats startades ett arbete där samtliga cirka 500 anställda deltog i en workshop för att mejsla ut 10 mål. ”Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden” och ”Vi har en likvärdig och rättssäker organisation” kan ju tyckas som floskler, men för att ge målen liv och innebörd kopplades de bakåt till kommunala mål och statliga mål enligt läroplanen. Dessutom kläddes varje mål med kriterier (innebär att), resultat (följs upp via) och stödprocesser (rutiner och metoder). Helt plötsligt blev målen en begriplig del av vardagsarbetet och antogs av nämnden som mål för dess arbete. Politiken och förvaltningen fick något alldeles gemensamt.

Hoks skola

Projektledaren har nu övergått i en ordinarie tjänst som kvalitetsstrateg och Per-Erik själva har tagit över projektledarrollen. Under våren har arbetet med att förankra utvecklingsarbetet pågått genom träffar med skolledargruppen. Skolledarna kommer nu att gå ut bland sina respektive anställda under sommaren för att ha tänket etablerat när höstterminen drar igång.

– Jag vill hävda att projektet redan nu är redo att övergå i ordinarie verksamhet, säger Per–Erik Lorentzon.

En viktig ambition med arbetet är att öka andelen elever med behörighet till gymnasiet. Som en del i detta kommer man att stärka och utöka studie- och yrkesvägledningen i kommunen. Man arbetar också med att kombinera studier i svenska med yrkesintroduktion för att underlätta för nyanlända att komma ut i jobb.

Samverkan med näringslivet är en central del i utvecklingsarbetet och man arbetar med att ta fram koncept för partnerskap och lärlingsutbildningar. Lärlingsutbildning har redan med framgång påbörjats inom några program, bland annat elprogrammet och kommer också vara basen i det nya byggprogrammet som Fenix Inte utan viss stolthet berättar Per-Erik Lorentzon också att man nu är certifierat testcenter inom industriteknik bas.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *