Nyheter

Friluftsmark byttes mot hästbete

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att ett markbyte ska göras strax utanför Vaggeryd. – Vi skapar rådighet runt Friluftsgården, säger Kenth Williamsson (S) om beslutet… 

Arkivbild på betesmark i annan del av kommunen

Kommunen äger marken där grannen har nyttjanderättsavtal till att använda som betesmark för sina hästar. Grannen äger i sin tur mark där elljusspåret finns intill Friluftsgården. Gert Jonsson (M); 

– Markbytet har initierats av privata fastighetsägaren och vi beslutade att vi byter mark med varandra. Båda områden är tre hektar. Inga pengar blandas in, vi byter lika och delar på kostnaden för Lantmäteriet. 

Syftet med markbytet var dels att säkerställa mark på vilken elljusspåret vid Friluftsgården i Vaggeryd ligger i kommunens ägo dels att ägaren till andra marken får äganderätten till den mark som fastighetsägaren redan nyttjar till hästbete genom ett nyttjanderättsavtal. I förslaget till den nya översiktsplanen är berörda marker inte utpekade för någon ändrad markanvändning. Parterna är medvetna om att en privat vattenledning ligger på berörd mark och ägaren till vattenledningen är informerad och ett separat avtal ska träffas mellan de nu tre berörda parterna för att juridiskt säkra denna ledning. 

På grund av jäv, och den som initierat markbytet, lämnade en av kommunstyrelsens ledamöter sammanträdeslokalen när detta ärende skulle behandlas och beslutas. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Friluftsmark byttes mot hästbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *