Nyheter

Fullmäktige gav klartecken till kulturgaranti och barnkulturplan

Nyheter Motionerna från KD som innehöll kulturgaranti för barn och unga i förskola och grundskola samt att en barnkulturplan skulle tas fram fick ett bifall…

Nadira Kilim (S) påminner ledamöterna om att det är viktigt att alla får uppleva kultur

Båda motionerna lämnades in av KD och båda motionerna fick positivt gensvar hos både barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Så även under måndagskvällens kommunfullmäktige. Ledamoten samt även nämndordförande Nadira Kilim (S) begär ordet i sessionssalen Skillingehus när kulturgarantin var uppe för beslut: 

– Forskning visar att kultur bidrar till bättre hälsa och gynnar språkutveckling. Därför är det viktigt att alla får uppleva kultur, egenskapande och att utveckla sina egna idéer. En förstudie visar att det saknas kulturaktiviteter i skolan. Det startades ett projekt som skulle arbeta för att barn ska uppleva kultur och vi behöver jobba för att det ska bli likvärdigt och att kultur ska ökas. Det ska inte vara i behov av var man bor. Alla barn och unga ska ha tillgång till erbjudande. Det är det som kulturgarantin handlar om. Alla barn ska få erbjudande om kultur eller besök på museum. I vår handlingsplan står det också att vi ska jobba fram en kulturtrappa så vi socialdemokraterna är positiva till motionen och yrkar bifall. 

Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att bifalla motionen till att en kulturgaranti för barn och unga i förskolan och grundskolan ska arbetas fram i samråd med de två ovan nämnder. 

Strax därefter skulle barnkulturmotionen avgöras. Jan-Olof Svedberg (SD) begär ordet och undrar:
– Var står du någonstans egentligen, Nadira, med tanke på tidigare beslut ikväll? (Reds anm; gällande kulturskola på ordinarie skoltid)

Nadira Kilim (S); 
– Jag står för kultur och jag kommer att jobba för det. Det var inte det frågan handlar om. 

Anna Maria Toftgård (C); 
– Det var en alldeles utmärkt motion och jag tror att vi kommer jobba bra med detta framöver. 

Marijo Corkovic (S); 
– Tack Nadira för ditt kulturarbete. Jan-Olof, du blandar ihop päron och äpple. 

Ewa Magnusson (L); 
– Jag yrkar bifall. Det är viktigt att vi har en plan för hur våra barn får mer kultur. 

Jan-Olof Svedberg (SD); 
– Jaha, jag blandar ihop päron och äpplen, jag tycker att de rullar åt samma håll….

Inga fler hade begärt ordet och det blev ett positivt svar på både kulturgaranti och barnkulturplan i Vaggeryds kommun. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *