Nyheter

Gång- och cykelväg mellan Tolfens väg och Pumpgatan i Vaggeryd är avstängd

Nyheter Med anledning av Vaggeryds Energis pågående arbete med att bygga ny fjärrvärmeledning är nu gång- och cykelvägen mellan Tolfens väg och Pumpgatan avstängd. Gång- och cykeltrafiken leds istället om. Följ därför orange vägvisning på plats

Omledning från järnvägstunneln bakom Slättens förskola sker upp i slänten och en gångbro över schakt är på plats. Även här visar skyltar omledningsvägen.

Nedtagning av träd under natten
I samband med arbetet på cykelvägen kommer Vaggeryds Energi att behöva fälla en del träd som står utmed järnvägen. Träden kommer att sågas ned när det inte går någon tågtrafik på spåret. Trafikverket har därför tillåtit Vaggeryds Energi att ta ner träden nattetid under vecka 19.

Trädfällningen startar den 8 maj klockan 21.15 och pågår till den 9 maj klockan 06.35.
Arbetet kommer att medföra buller från såväl motorsågning som aktivitet i form av personal och transporter i området.
Förhoppningen är att man ska kunna ta ner träden så snabbt som möjligt under ovan nämnda tidsintervall och sedan transportera bort dem under dagtid. Hinner man av någon anledning inte med att få ner alla träd under utsatt tid finns även ett tillstånd för slutförande under tisdag till onsdag natt med samma tidsfönster.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *