Nyheter

Gärahovs Bygg i konkurs

Nyheter I dag har Gärahovs Bygg, med huvudkontor i Vaggeryd, lämnat in konkursansökan till Jönköpings tingsrätt. "Anställda i ledande befattningar har agerat illojalt mot bolaget genom oegentligheter under en längre med och avseende betydande belopp". Texten uppdaterad med kommentarer från advokaten som informerar om bland annat skatteskulder på 60 miljoner kronor

Redan under torsdagen fick vi tips om de stora problemen. Texten uppdaterad nedan kl 08.45;

I ett pressmeddelande till Skillingaryd.nu berättar styrelsen:

Bakgrunden är att Gärahovs Bygg AB:s styrelse låtit genomföra en fördjupad internrevision.

Det har därvid framkommit att anställda i ledande befattningar agerat illojalt mot bolaget genom oegentligheter under en längre tid och avseende betydande belopp har försatt bolaget i en mycket allvarlig finansiell situation. Detta agerande har skett utan att information lämnats till styrelsen och utan styrelsens och huvudägares vetskap, samt på ett sätt som enligt nu utförd granskning bedöms innefatta brottsligt agerande.

Vad som framkommit kommer att polisanmälas för en fullständig granskning och genomlysning. Som ytterligare konsekvens härav har också tre anställda avskedats och med omedelbar verkan fått lämna sina befattningar i bolaget. 

Gärahovs Bygg AB har vid flertalet tillfällen mottagit nytt kapital för att rädda bolaget där besluten för kapitaltillskott gjorts på felaktiga grunder. Så sent som denna veckan fördes förhandlingar med hjälp av erfarna rådgivare i syfte att hitta en lösning för att kunna rädda bolaget, cirka 120 arbetstillfällen, underleverantörer och kunder. 

– Det är med stor besvikelse vi tyvärr måste konstatera att bolaget inte längre har en framtid. Trots att vi på kort sikt har god lönsamhet så räcker inte det till. Jag känner något enormt för samtliga som drabbas på grund av bolagets förflutna, säger Anders Svensson, vd för bolaget. 

I pressmeddelandet informeras också om att: Vi vill samtidigt understryka att det från ägarhåll redan inletts ett intensivt arbete med att hitta alternativa lösningar för att slutföra pågående projekt. Arbetet med att söka bästa möjliga lösningar för våra kunder i de pågående projekten kommer att fortgå under de närmaste dagarna, samt ske i samråd med den konkursförvaltare som inom kort förordnas av tingsrätten. 

Advokat Erik M Gabrielsson, pressbild

Texten uppdaterad kl 09.34;

Gärahovs Bygg AB har idag försatts i konkurs av Jönköpings tingsrätt och advokat Erik M Gabrielsson har under morgonen tagit del av bolagets pressmeddelande. 

Hur många arbetstagare berörs?

– Drygt 120 arbetstagare berörs direkt av konkursen och av dessa är nittio tjänstemän och härutöver sysselsätts ett fyrtiotal byggnadsarbetare. Eftersom konkursbolaget huvudsakligen projekterat byggen och endast i mindre utsträckning själva byggt, berörs sannolikt ett tusental personer om även de som är engagerade hos underentreprenörerna räknas in. Bolagets egen personal kommer att informeras om konkursen, sina löner och den statliga lönegarantin vid ett stormöte som är planerat till kl 13.00 idag.

Hur stora är bolagets skulder?

– Den kreditgivande banken har säkerhet i företagshypotek om 150 miljoner kronor och det finns skatteskulder på cirka 60 miljoner kronor. Det finns också leverantörsskulder på cirka 30 till 35 miljoner kronor. Sedan vet jag erfarenhetsmässigt att skulderna i entreprenadbolag många gånger kan komma att öka med tiden beroende på vilka projekt som slutförs och inte slutförs.

Hur många projekt berörs?

– Konkursbolaget har bedrivit omkring 200 projekt på olika platser runt om i huvudsakligen södra Sverige. I Jönköping handlar det bland annat om Sanda- och Djupadalsskolan. Det är inte idag känt om några, och i så fall vilka, projekt kan komma att slutföras. Detta kommer att undersökas av advokatbyråns jurister och det granskningsarbetet har redan påbörjats och detta arbete med genomlysning av projekten kommer att fortgå under helgen och sannolikt även under i vart fall inledningen av den kommande veckan.   

Varför ansökte bolaget själva om konkurs?

– Bolaget har i sin pressrelease givit sin bild av bakgrunden. Jag har inte hunnit kontrollera dess uppgifter under den kort tid som gått och det är inte heller en prioriterad fråga att ta ställning till. Obeståndstidpunkten och orsaken till obeståndet kommer att redovisas i den så kallade förvaltarberättelsen och den skall vara färdigställd ett halvår efter konkursutbrottet, i detta fall innebär det att konkursförvaltningens slutsats i saken sannolikt kommer att redovisas någon gång under oktober.

Vad händer nu?

– Advokatbyrån arbetar enligt principen om successiv relevans och den första åtgärden kommer vara att under fredagen säkerställa att personalen informeras och att lönegarantibeslut kan sändas in till Länsstyrelsen före helgen, så att länsstyrelsen kan påbörja utbetalningarna. Under dagen skall även det fysiska omhändertagandet på de olika platser där verksamhet bedrivits ske. Efter omhändertagandet kommer det huvudsakligen fokuseras på vidaredriftsfrågor och därefter försäljningsfrågor. I ett ytterligare senare skede skall en konkursbouppteckning tas fram och den skall vara klar inom åtta veckor efter konkursutbrottet. Det är i konkursbouppteckningen som konkursboets samlade tillgångar och skulder sammanställs. Efter detta tas förvaltarberättelsen fram och denna berättelse är som ett obduktionsprotokoll för bolaget, där besvaras frågor som när och varför bolaget kom på obestånd, förbrukades det egna kapitalet och i så fall när, finns det anledning att anta att någon är skyldig att utge skadestånd och andra sådana frågor.

– Entreprenadbolag är notoriskt svåra att hitta en rekonstruktionslösning i, men min målsättning och tro är att delar av rörelsen skall kunna räddas även om bolaget har behövt avvecklas. Jag räknar med att spekulanter kommer att kontakta advokatbyrån relativt omgående sedan konkursen blivit känd. Det är också sannolikt att rörelsen kommer att annonseras ut i dagspressen, avrundar advokat och konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson till Skillingaryd.nu.

Taggar

Dela


15 reaktioner på Gärahovs Bygg i konkurs

Synd om anställda så klart, men ännu mer synd att Vaggeryds kommun har låtit verkat verka i kommunen så länge.
Hoppas innerligt att allt dolt kommer upp till ytan.

Jag känner med alla anställda och underleverantörer som blir hårt drabbade
Minns ett företag som växte och som vi gjort mycket bra affärer med. Det var tider det! Sorgligt slut

Jag tycker att alla som gottar sig i ett företags konkurs borde tänka om. Skämmas. Detta kommer att drabba många negativt under en lång tid framöver. Företagsägare, anställda, kunder, underleverantörer och detas anställda under lång tid framöver. Att dessutom börja döma utan bevis… Inte nog med att alla anställda drabbas så är det så att detta kommer att påverka underleverantörer och även deras anställda. Jag är en av dem.

Och nej, ingen tänker uppenbarligen på att vissa byggen i kommunen är dåliga på grund av dåliga underlag och kravspecifikationer på kommunens upphandlingar. Fenix 2 berodde på just detta. Fakta. Jag är inte släkt med företagsägarna eller bästisar med dem. Men en sak kan jag säga- det är att jag har sätt många tårar idag. Kanske får många underleverantörer inte sina pengar. Anställda står utan arbete. Livsverk går upp i rök. Troligtvis hos underleverantörer och deras anställda också. Så hör man skadeglädje och skratt. Ni borde skämmas. Gotta er åt andras olycka…

Det är synd om alla underleverantörer och kunder. Kortsiktigt så är det tråkigt med företag som går i konkurs. Långsiktigt så är det väldigt bra att vi skattebetalare blir av med oseriösa företag som dessutom verkar vara polisanmälda. Gärahovsbygg är skyldiga oss 60 miljoner, det bör de skämmas över.

Vi ska nog ta det lite lugnt nu för detta är väldigt allvarligt dels för alla anställda, dels för ägarna som nu ser sitt livsverk går upp i rök, kan bara beklaga denna katastrof för kommunen. När röken skingrat sig då vet vi mer. Hoppas bara familjerna till de drabbade kan läka sina så.💐👍

Pelle Philip.
Vet ej mer vad du behöver veta för att säga detta företag som med kommunen som bundsförvant innan som Fenix med mera nonchalanta och alltid så bra för vår kommun., Ja, undrar vad vår kommun tänker nu när vi återigen får stå med skattemedel som vanligt. Så, nej vi som bor i Skillingaryd och Vaggeryd vet vilka de är och vad de står för tyvärr.

Tycker inte vi ska vara för snabba med att döma företaget innan mer information kommit fram. Tycker det är oerhört tragiskt att det kommit till vägs ände.

För mig som Vaggerydsbo har jag alltid känt en stolthet över Gärahovs Bygg med filialer i Stockholm, Linköping, Malmö, med flera platser. Jag vet att speciellt i Vaggerydstrakten så är folk mer grundkritiska till kvalitén över deras arbete. Men så är det ofta. PEAB till exempel får mycket kritik i Skåne. Men om det är berättigat vet jag inte.

Sedan har vi jantelagen, man ska inte tro att man är något. Tänk att några bondpojkar kunde skapa ett sådant företag. Sen kanske man inte hade alltid rätt rådgivare?

Ta det lugnt med kritiken tills vi får mer fakta.

Pelle Philip

Ja, det är väl ingen hemlighet att Gärahovs Bygg har bedrövligt renommé.

Däremot lider man med alla ”oskyldiga” på golvet som nu blir arbetslösa.

Inte utan en viss skadeglädje. Företaget har drivits med stor arrogans från ledande poster och man har i alla fall av ekonomisk konfrontation fått ett svar där man alltid pekar på dåliga beställare och underentreprenörer. I själva verket har det utan undantag varit dåligt skötta entreprenader där man pungslagit underentreprenörer och i många fall vägrat viktiga möten som till exempel sådana som rör ekonomi.
Detta är resultatet av ett i på alla tänkbara sätt ett dåligt ledarskap.

Vi har blivit drabbade, och kan bara hålla med, outbildade, han på vårt bygge var kock innan. Vi fick inte prata med konstruktören t9ll exempel. Massor av konstiga saker höll de på med, som inte hör till byggbranchen.

Jag är inte alls förvånad. Detta har jag sedan länge förstått och att det inte upptäcks förrän nu är för mig en gåta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *