Nyheter

Gärahovs storäng

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 10 naturreservat som är väl värda att besöka

Foto: Johan Rova

Gärahovs storäng

Syfte

Att bevara biologisk mångfald i ett öppet, naturligt gräsmarksekosystem med slåtterpräglad flora inom Vaggerydssyenitens område. 

Växt- och djurliv

Gärahovs storäng är en av länets största slåtterängar som ligger i ett område uppbyggt av bergarten Vaggerydssyenit. Inom området växer rikligt med arter typiska för en syenitberggrund. Hit hör bland annat  ängshavre, darrgräs, stor blåklocka, gullviva och solvända. I sydväst finns ett fuktängsområde med intressanta växter som brudborste, plattstarr och ormrot. I ängen finns också döda träd där bland annat gröngöling och spillkråka letar efter insekter till mat. Hela Storängen har tidigare varit äng och brukats med slåtter och efterbete. Numera sköts cirka 1,6 hektar med slåtter och övriga delar av området betas av nötkreatur.

Historia

Områdets kulturhistoria sträcker sig åtminstone tillbaka till bronsåldern (1700-500 år f.Kr). medan domarringen och de talrika stensättningarna som finns i anslutning till ängen härrör från äldre järnålder (500 f.Kr – 1050 e.Kr).

Friluftsliv

Passa på att besöka Byarums hembygdsgård, som ligger i anslutning till ängen. Genom området passerar Höglandsleden.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *