Nyheter

Gården Hallafors

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. I några av artiklarna har vi lagt till bilder på hur det ser ut i dag.

Vad hände under åren 1990 till 2016 då Fortifikationsverket ägde gården? 

Byggnaderna ladugård, brygghus, garage och bostadshuset var alla i mycket bra skick när Fortifikationsverket köpte gården. Många ville köpa, arrendera eller hyra men Fortifikationsverket sa NEJ – men valde dock att ha underhållsvärme (el) påslagen i bostadshuset i 25 år. År 2008 styckades gården av (5 hektar) öster om häradsvägen och gården annonserades ut i media till försäljning. Bra tyckte många! Dagarna innan slutförsäljningen sa Försvarsmakten NEJ – det ska inte bo något folk på Hallafors. Varför frågade många, det bor ju folk härintill på Korskärret som ligger närmare skjutfältet? Hembygdsföreningen, Kommunstyrelsen med flera försökte påverka Fortifikationsverket/Försvarsmakten att fullfölja den utlovade försäljningen av denna fina och vackert belägna gården. 

Våren 2016 begärde Fortifikationsverket rivningstillstånd hos Vaggeryds kommun. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade rivning, utan vidare prövning och kommunikation med Kommunstyrelsen. Ingen trodde dock att rivning skulle genomföras. Hösten 2016 genomförde Fortifikationsverket plötslig rivning och fullständig utplåning av alla fem byggnaderna inklusive jordkällaren. Rivningen av Hallafors betraktar bygdens folk som en ren provokation från Fortifikationsverket och Försvarsmakten. Önskvärt hade varit att Kommunstyrelsen handlagt och beslutat i denna fråga och krävt försäljning hos högre instans, vilket tidigare varit avsikten. Att helt utplåna en gammal kulturgård är mycket anmärkningsvärt, brukligt är åtminstone att den fina gamla handhuggna stengrunden bevarats. Dessutom är det ekonomiskt vansinne att riva och förstöra fullt användbara och eftertraktade fastigheter. Väster om häradsvägen har nu planterats skog på de tidigare vackra ängarna och odlade betesvallarna och åkrarna (ca 10 hektar). 

Tofteryd Hagshults Hembygdsförening

  [1/5]

Redan på 1700-talet var gården ett torp under Kronogården Stora Holma. 1919 friköptes gården från Domänverket av familjen Karl Andersson vars släkt bott här och brukat marken i mer än 200 år. Foto taget 2016 från Häradsvägen. Kjell Boberg.  [2/5]

1989 köpte och flyttade Uno och Birgitta Andersson till en gård i Hult som då ägdes av Fortifikationsverket Samtidigt köpte Fortifikationkesvert Hallafors. Gården med alla husen och cirka 10 hektar mark på östra sidan Häradsvägen skulle dock styckas av och säljas vidare. Bostadshuset i vinterskrud 2015. Foto Kjell Boberg.  [3/5]

Det fina gamla bostadshuset rivs och slås i spillror hösten 2016. Foto Kjell Boberg.  [4/5]

Foto Kjell Boberg.  [5/5]

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *