Nyheter

Ge familjer mer makt, inte mindre

Nyheter Läs debattartikeln från Jenny Larsen (KD) här

Jenny Larsen och Ebba Busch. Foto: Privat

En god och välfungerande barnomsorg och en flexiblare föräldraförsäkring är avgörande för att föräldrar ska kunna kombinera karriär med familjeliv.

Idag tvingas familjen anpassa sig efter hur de offentliga systemen fungerar, snarare än tvärtom. Kristdemokraterna vill ge dem större möjlighet att välja vad som passar just dem och deras familjer.

Kristdemokraterna vill ha

·       en friare föräldraförsäkring, där det finns möjlighet att fritt överlåta föräldradagar mellan föräldrarna och till andra närstående – exempelvis till morfar eller syster. Vi vill öka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen, så att båda föräldrar kan vara hemma samtidigt. Det ger föräldrar och barn större trygghet samtidigt som det underlättar för dem att hitta nya rutiner i vardagen. 

·       en lag om max tolv barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Vi vill även lagstifta om ett tak på max fem barn per personal i förskolan.

·       att kommuner ska bli skyldiga att erbjuda familjedaghem till de föräldrar som önskar det som alternativ för sina barn.

 En jämställdhetspolitik värd namnet sätter människan först, inte systemet.

Jenny Larsen (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Ebba Busch (KD), partiledare

Taggar

Dela


2 reaktioner på Ge familjer mer makt, inte mindre

Vad gör ni lokalt för att uppnå detta? Det är sällan som man ser er i den lokala debatten på detta forum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *