Nyheter

Gemensam länsklinik bildas

Värnamo.nu

Nyheter Öron-näs- och halsverksamheten vid de tre sjukhusen i Region Jönköpings län bildar från årsskiftet 2015/2016 en gemensam länsklinik.

Det beslöt nämnden för folkhälsa och sjukvård tisdag 3 november 2015.

– Genom att bilda en länsklinik kan vi stärka och utveckla verksamheten och ge patienterna en fortsatt god vård av hög kvalitet, säger Mia Frisk (KD), ordförande i regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Önskemålet om en gemensam länsklinik kommer från verksamheten som ser fördelar med en samlad organisation för att samutnyttja kompetens- och personalresurser och samordna bland annat IT-stöd, kompetensutveckling och utbildningsinsatser.

”Ta ett helhetsgrepp”

– Ett jättebra beslut som är positivt för oss och spännande, säger Bodil Kjellander, vårdenhetschef på öron-näs-halsmottagningen i Värnamo. Vi har en ganska omfattande verksamhet men är små enheter. I stället för att var och en arbetar med sina rutiner behöver vi arbeta lika över länet och utveckla oss. Då är det bra för oss att bli länsklinik så att vi kan ta helhetsgrepp. Vi har här bland annat tittat på hur urologin gjorde när de bildade länsklinik.

Bodil Kjellander förklarar att regionens öron-näs-halsverksamheten sedan tidigare samverkar mycket inom det som kallas medicinsk programgrupp, ett arbete som fungerar bra. Men skapandet av en länsklinik ger nya möjligheter.

– Det kommer att underlätta för patienterna när vi vid behov kan boka in vissa besökstider på varandras enheter. Vi kanske också kan utveckla arbetet med våra ST-läkare när vi är en verksamhet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *