Nyheter

Gemensam överförmyndarnämnd önskas

Nyheter Om två år kan en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med övriga GGVV-kommuner bli verklighet.

I Skillingehus sitter kommunens förmyndare. Kenth Williamsson. Arkivbild

– Det är kommunfullmäktige som beslutar, men vi ställer oss bakom utredningen, säger Gert Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I dag har varje kommun en egen överförmyndarnämnd. På uppdrag av kommunstyrelsens presidie i varje kommundel har diskussionen förts angående att samordna denna nämnd.

Utredningen som gjorts är hur ett gemensamt överförmyndarkansli skulle fungera och vad som finns för för- och nackdelar. Ett gemensamt kansli skulle minska sårbarheten, öka tillgängligheten, öka kompetensen och även öka kollegial samverkan. De formella förutsättningarna finns för att bilda en gemensam nämnd och bör ske efter ny mandatperiod tagit vid, det vill säga från januari 2023.

Efter att varje kommuns fullmäktige sagt sitt fortsätter utrednings- och förberedelsearbetet. Bland annat måste en rad styrdokument tas fram, såsom en överenskommelse om en gemensam nämnd, samverkansavtal, delegationsordning och reglemente.

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige väljer den organisationsform som är mest lämplig för den egna kommunen. Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har bestämt att kommunen ska ha en överförmyndare.

Verksamheten är obligatorisk och styrs av föräldrabalkens lagstiftning. Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet. Denna tillsyn avser att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Överförmyndaren står i sin tur under länsstyrelsens tillsyn.

Kort begreppsförklaring

  • Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är barnens föräldrar förmyndare.
  • God man är en särskilt utsedd person som hjälper myndiga personer att förvalta egendom, bevaka rätt eller sörja för person om man själv saknar förmåga att tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller den rättsliga handlingsförmågan.
  • Förvaltare har samma uppgifter som god man men övertar också den rättsliga handlingsförmågan.

Det är tingsrätten som efter ansökan fattar beslut om förordnande av god man och förvaltare. I Vaggeryds kommun är Kenth Williamsson (S) överförmyndare.

Fotnot: Värnamo kommun, och dess kommundirektör Ulf Svensson, spekulerade för två månader sedan att nämndens säte kan komma att bli i Värnamo. Kommunstyrelsen i Värnamo ställde sig positiva till att fortsätta utreda möjligheten.

Taggar

Dela


1 reaktion på Gemensam överförmyndarnämnd önskas

Bra, fler sådana gemensamma projekt inom Ggvv.
Det blir sparade slantar och bättre kompetens, och glöm bytänket, placera dem där det passar bäst.
Vi behöver varandra.
Ken Frick (L)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *