Nyheter

Gert Jonssons syn på delårsbokslutet

Gert Jonssons syn på delårsbokslutet

Nyheter Med tanke på debatten om skattehöjning eller ej kring budgeten för 2017 skulle man kunna tänka sig att kommunalrådet Gert Jonsson (M) är extremt nöjd med det goda delårsbokslutet för 2016.

Det hamnar på 25,2 miljoner med en helårsprognos för 2016 på 20 miljoner.
Men Gert Jonsson vägrar att falla för frestelsen att använda formuleringar av typen ”vad var det vi sa”. När han efter kommunstyrelsens sammanträde kommenterade  siffrorna var han återhållsam:
– Det är ett bra delårsbokslut där det mesta pekar åt rätt håll. Men man ska inte dra för stora växlar på siffrorna, säger han.
– Dessutom har varje år sina utmaningar. Vad 2017 kommer att innebära för Vaggeryds kommun vill jag vara försiktig med.
En förklaring till de oväntat goda siffrorna är att statsbidrag för ensamkommande på dryga elva miljoner kronor ligger på driften för första gången.
– Den stora skillnaden tycker jag är att nämnderna nu håller sig inom ramarna och att de kommunägda bolagen går bra, dessutom har vi inte dragit på oss mer skulder, konstaterar han.
– Det är ju i högkonjunkturer man ska samla i landborna och visst är utgångsläget gott. Befolkningsprognoserna är goda och ekonomin utvecklas positivt. 2012 låg soliditeten under 30 procent och revisorerna ifrågasatte då om det var realistiskt med en soliditet på 50 procent som mål. Men nu är vi uppe i 34 procent.
Gert Jonsson menar att det externa tillskottet av pengar, typ bidrag från staten, inte är någon nyhet. Han pekar på att så kallade AFA-pengar från försäkringsbolag tidigare år haft liknande påverkan på budgeten. Han medger att staten nu skjuter till mer pengar men pekar då på regeringen under sitt första år regerade på alliansens budget.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *