Nyheter

Gert (M) replikerar i vinddebatt

Nyheter "Genmäle från undertecknad angående behandling och beslut i kommunfullmäktige av motion och medborgarförslag om vindbruksplan. Fått en del kommentarer via sociala medier och annat angående min argumentation för att vi behöver en vindbruksplan som möjliggör vindbruk. Synpunkterna handlar om att jag...", läs Gert Jonssons replik

Gert Jonsson (M)

…varken hör, ser eller känner. Maktfullkomlig. Att jag inte bryr mig om kommuninvånarna. Att jag drar det nationella kortet. Att jag slingrar mig i byråkrati och formalia. Och det sista var att jag var föremål för bestickning.

Fakta är att jag är född och uppvuxen i Vaggeryds kommun. (Svenarum tillhörde Vrigstad kommun före kommunsammanslagning 1971.)

Jag har vänner, släktingar och familj här. Jag har levt hela mitt liv här och jag lär nog också sluta mitt liv inom Vaggeryds kommuns yta. Min kärlek för kommunen och människorna som bor här är lika stark som någon annans.

Men mina dryga sextio levnadsår ger mig också erfarenheter som jag borde dela med de flesta.

Och för att våra liv ska fungera så krävs det en del grundläggande förutsättningar.

En sådan grundläggande förutsättning är att vi har ett jobb att gå till och att det finns företag som går bra och kan utvecklas. Och för mig som moderat är jobb och företagande grundläggande också för att vi ska ha en bra och fungerande välfärd med vård och skola och allt annat som vi alla behöver.

När det gäller jobb och företagande ska vi vara lyckliga och stolta. Finns ett väldigt starkt företagande inom hela GGVV-regionen vilket gör att vi har låg arbetslöshet och därmed också bra skatteintäkter.

GGVV-regionens företag är mycket tillverkningsinriktade inom bland annat trä, metall och plast och produkterna som tillverkas här når hela världen. Vill påstå att GGVV-regionen är unik i Sverige när det gäller tillverkning. Men vår tillverkningsindustri är också mycket elintensiv.

Och då kommer nästa grundläggande faktor för att det här ska vara lika bra i framtiden nämligen att det finns tillräckligt med elenergi till ett konkurrens kraftigt pris för att våra företag ska gå bra och att vi har jobb att gå till.

I den omställning som nu sker så går det åt allt mer el eftersom alltmer elektrifieras framförallt inom transportsektorn.

Vi ska också ha elenergi som är fossilfri och jag vet om att dit räknas numera kärnkraft.

Idag får södra Sverige väldigt mycket el från norra Sveriges vattenkraft och vindkraft via stora kraftledningar. Men dels försvinner mycket el på vägen i effektförluster och att norra Sverige kommer att i högre omfattning än idag behöva sin ”egna elproduktion” till sin industriomställning.

Sammantaget detta gör att vi behöver mer elproduktion i södra Sverige.

Inom Vaggeryds kommuns yta förbrukas det cirka 360 000 MWh per år och på samma yta produceras det 2 500 MWh.

Detta gör oss till den näst största förbrukaren av elenergi inom GGVV, Gislaveds kommun förbrukar något mer men har också dubbelt så många invånare.

Inom vår yta så produceras det endast 2 500 MWh vilket inte är ens 10% av det som produceras inom Gnosjö kommun (35 310 MWh) Värnamo kommun (31 893 MWh) Gislaveds kommun (36 766 MWh)

Så min fråga är till alla arga och besvikna är varifrån ska den elen som vi faktiskt förbrukar komma?

Att vi sedan behöver elenergi till våra hushåll och offentlig verksamhet till vettiga priser är självklart och där har solenergi gjort sitt intåg.

Men solenergi fungerar bara på en del av året samt att den inte ger ens 0,5 % av Sveriges elbehov. Vindkraften stod för cirka 20% av elenergin förra året.

Kärnkraften kommer säkert att byggas ut men det ligger åtminstone 10 år framåt. Och vi behöver elenergi här och nu och mot bakgrund av detta resonemang vore det ytterst märkligt om vi bara vill ha och inte vara beredda att bidra.

Är dock inte sådan vindkraftsfantast att vindkraft är hela lösningen men den är en del av framtida elproduktion.  Tror också på solenergi, småskalig vattenkraft, kraftvärmeverk med mera.

Men att totalt blockera vindkraft i vår kommun är inte visa omsorg om våra invånare.  Och även vindkraft måste vara lönsam för att inte ge orimligt höga elpriser. Därav effektiva verk och att man placerar dom tillsammans på platser där tillräckligt med vind finns och övrig lämplighet och lagpraxis  i enlighet med nuvarande och framtida omarbetade vindbruksplan.

Gert Jonsson
Kommunfullmäktigeledamot Moderaterna

Taggar

26 reaktioner på Gert (M) replikerar i vinddebatt

Som vanligt kommenterar du inte hur du tänker kring de invånare som blir av med allt de äger.

Svar på din fråga: vindkraftverk på de ytor i Sverige där det inte är lika tätbebyggt som i vår kommun och kärnkraftverk

Undrar om Gert vill ha ett vindkraftverk nära sitt hus? Skulle vara intressant att höra vad han svarar på det. Han borde väl föregå med gott exempel

Gert: Du berättar om vårt energibehov och hur lite vi själva producerar lokalt.
Om det då byggs vindkraftsanläggningar här förutsätter man ju att ni i kommunledningen också avtalar om att vi får tillgång till elen som produceras.

Läser i rikspress att miljöaktivister demonstrerar i Oslo mot vindkraftparken i fjällområdet Fosen i Norge.
Om nu miljöaktivisterna demonstrerar mot vindkraftens förstörelse, tillverkningsindustrier får inte etablera sig, jobb försvinner, det pratas om bortkopplingar (när det inte blåser Roland) De boende är livrädda och vet varken ut eller in om de måste sälja med förlust och fly sina hem där de har tänkt att åldras i.

Vem är det då kvar som vill ha vindkraft? Profitörerna är de som återstår. Tjänar du inte på detta ekonomiskt varför röstar du (valfri politiker) ja till detta vansinne? Vetot var ju klart.

Gert. Ännu en gång tar du inte upp sakfrågan utan misstolkar budskapet från medborgare, motionärer och andra politiker så långt det går.
Att totalt blockera vindkraft i vår kommun, har aldrig sagts i motioner etcetera, utan den stora frågan är skyddsavstånd för de i vår kommun som vill leva på landsbygden.

Vi är många med stor erfarenhet, som länge levt i vår kommun, men har en mer ödmjukare syn på vad omsorg om våra invånare innebär.

Till detta verkar du inte förstått att det är utlandsägda vindkraftsbolag, som inte levererar någon energi till vår kommun, utan levererar oavkortat till utlandet via avtal. Det vill säga produktionen bidrar inte till den energi vi förbrukar i vår kommun.

Thomas Axelsson ( KD)

För er som läser här vill jag bara förtydliga att om det kommer byggas vindkraft i Vaggeryds kommun så som Gert förespråkar, så blir det ofrånkomligt att verken placeras 700-1400 meter från våra bostäder. Vi bor nämligen såpass utspritt. Det finns kartbilder som visar detta.

Det är det mitt medborgarförslag handlade om. Att sätta ett realistiskt skyddsavstånd till våra bostäder först (1400 meter är ett lämpligt sådant).

I de bästa världar hade både min och Gerts önskan gått i uppfyllelse, men vi har en utbredd bebyggelse i kommunen så tyvärr ser det inte ut så.

Min åsiktär att skyddsavståndet kommer först! Att det är grunden i hela frågan. Sedan kan vi se efter om det finns plats för vindkraftverk (vilket det bevisligen nästintill inte gör).

Tack alla ni politiker som värnar om alla invånare i Vaggeryds kommun, ni talade alla så bra för våran sak på mötet i måndags.

Gert !
Har du försökt förstå, känner du något för de familjerna som oroar sig, som inte vill något annat, än bo kvar där de byggt upp sina liv?

Vill du förstå familjen på Mörkhultet, 625 meter till närmsta snurran, och ytterligare 3 utmed hela västra sidan av gården?
Försöker du förstå?

Är det något att vara stolta över att i Vaggeryds kommun, där är det inte ens lönt att protestera.

Gert och ni andra kommunpolitikerna, är det så?
Man får väl offrar några kommuninvånare för att till varje pris få sin vilja igenom?

Hoppas ni nu jobbar för att ge kompensation till de bybor som påverkas.

Jag vet att flera inte vill/kan bo kvar, när deras gårdar förvandlas till ett industriområde, som de dessutom inte längre tillåts styra över.
Det har ni pålästa politiker ansvaret för.
Hoppas ni är 100 på att ni röstat efter eget huvud!

Du tror på dunk i ryggen och applåder Gert …. trots att du offrade ett gäng motsträviga kommuninvånare, och några byar men men….

Förresten ett tips Gert: Nu när det börja våras så ta med dina vänner på en tur med picknickkorg och filt, sväng vid Jutabygget och kör över Ekesås….. rena
Bullerbykänslan.

Liselotte

Du har helt rätt, när det blåser så dyker priserna rejält precis som jag skrev. Väl upprepat av dig.

Man måste ta rimliga miljöhänsyn. Då ligger det ett grundläggande tankefel i argumentet att ”det kan vi inte göra för i så fall skulle vi inte kunna bygga ett enda vindkraftverk”. Det är väl så det är. Man kan av miljöhänsyn inte heller bygga exempelvis i Stockholms innerstad. Men faktum är att vi inte har effektbrist när 20 procent av elen som produceras i Sverige går på export. Vi skall inte våldföra oss på vår miljö för att kunna exportera ännu mer.

Kommunen har mål för fossilfri energi, majoriteten av de förtroendevalda visade vid fullmäktige sitt stöd för detta. Tack för att ni står fast vid målen även när ett fåtal visar sitt missnöje.

Blir vindkraft mera fossilfri om den placeras nära befintlig bebyggelse och försämrar livsvillkoren för de som drabbas? Nej den är lika fossilfri när den placeras till havs.

Kommer kommunen att kompensera Mörkhultet och Ekesås för deras förlorade fastighetsvärden?
Som det är redan nu kan ju ingen av dem få bygglov beviljade, då deras hus anses ligga i ett industriområde.
Ingen nybyggnation får ske på grund av säkerhetsavstånd till vindkraftverken… Så det går inte för sig att bygga nytt hus i närheten av ett vindkraftverk. Men det går bra att bygga vindkraftverk i närheten av befintliga hus. Logiken är ju noll och det är för illa det här.

Så det handlar om att du skäms när du träffar andra kommuners politiker? För att de producerar mer el än vi i Vaggeryds kommun gör? Fast de inte har europavägar, skjutfält och enorma lagerområden.

På tal om lönsam elkraft:
Vaggeryds Vindbrukspark AB Täby
10 miljoner i förlust sedan 2012 ingen omsättning

Eolus Vind AB Hässleholm
2021 omsättning 2,6 miljarder vinst 24 miljoner

Blir inte många kronor i skatteintäkter till Vaggeryds kommun

Det är naturligtvis riktigt att i den bästa av världar så ska Vaggeryds kommun ha ett eget kärnkraftverk så vi kan helt försörja oss med egenproducerad el.
Det torde finnas enligt skyltningen cirka 150 000 kvadratmeter på området mellan Vaggeryds Cell och det nya fjärrvärmeverket som precis startats upp i byggnationen ledigt för byggnation. Platsen är på många sätt idealisk och förslagsvis så försöker kommunen komma över den marken så snart det bara går, inget pris kan vara för dyrt.

Lika självklart som argumentet att för att försörja den i så fall grannen, processindustrin, Waggeryd Cell med vindkraftverksel som omöjliggör nya bostäder i Ekesås byn, Jutabygget, Lilla och Stora Lund, Urabygget, Mörkhultet, Gölstorp, Karlsbygget med flera ställen även i läget efter en brand med totalskada!

Man minns tongångarna när området Tofteryds kyrka var på väg att bli en skjutfältsplats. På den tiden var bygden och de boende viktiga, varenda en av dem. Nu lägger vi på sikt ner Ekesås med flera byar med ett nybyggnadsförbud för att det är billigare men framför allt lättare för tyskarna att ta i anspråk svensk mark än tysk mark för tysk el inklusive överföringsförlusterna.

Alldeles oavsett om anledningen till att så energiskt köra över stora delar en bygd är att försörja en ytterst elintensiv processindustri som Waggeryd Cell med först billg exporterad el och därefter dyrt importerad el eller hur nu det är uträknat så kvarstår faktum att en rad kommuner i södra Sverige väljer att inte konfrontera och köra över lokalbefolkningen utan samverkar konstruktivt över kommungränser i elförsörjningsfrågan med produktion där produktion kan ske utan boende och miljöpåverkan.

Barsebäck lades ner för cirka 20 år sedan. Vindkraftverk var lösningen och skulle ge all el som behövs. I nutid så har vi elbrist, tillverkningsindustrier får inte etablera sig, tiotusentals jobb som skulle gynna oss internationellt, nationellt, regionalt och så vidare går till länder som kan producera elen som behövs med till exempel kol.

Albert Einstein sade fritt översatt:
Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Vem står med klubban i handen i vår fina kommun och säger att vindkraft är lösningen?

Hade personligen velat byta ut galenskap mot en idiot men det hör inte till poängen.

Tredje inlägget så jag förstår att jag bör tacka för mig och ta natten, kanske du också skulle göra Gert?

Gert, du måste förstå det orimliga i att verk placeras så nära våra bostäder. Om Eolus nu bygger de här verken 625 meter från vår bostad och kommunens vindbruksplan säger 700 meter. Vad skulle då hända om vi till exempel skulle drabbas av hussvamp och fick riva huset? Eller om det brann ner? Skulle vi då inte ens få bygga upp huset igen? Svaret är nej!

Vindkraft kommer för övrigt aldrig att vara lösningen på högt elpris. Elpriset sätts efter vad det kostar att producera den sista kilowattimmen oavsett hur många vindkraftverk det finns.

På vintern när det är minusgrader och alla vill ha el så är det höga priser oavsett om vi har ett vindkraftverk eller hundratusentals då de inte producerar el.

När det väl blåser perfekta vindar så hamnar priserna ner på så gott som minuspriser.
Den som kan tänka lite förstår själv att det är svårt att bedriva vinster i företag som säljer på minus.

Vindkraftverk fungerar kanske i någon utopisk dröm, men inte i verkligheten

Varenda dag det blåser dyker elpriserna rejält. Du har ju noll koll.
Dessutom sparar vi enorma mängder vatten i magasinen de dagarna som vi kan använda de dagarna det blåser mindre. Vattenmagasinen är de största batterierna vi har.
Utan vindkraften hade vattenmagasinen varit tomma så här års.

Gert Jonsson. Det finns ingen lönsam vindkraft, när allt är inräknat. Inte tycks det gå så fort heller.

Har vi inte vattenkraft i Trollhättan och kärnkraft i Oskarshamn och Ringhalls eller är det nerlagt. Sätt upp 50 vindkraftverk på torvmossen mot Vrigstad.

Om detta är din underliggande fakta, då har du en bit kvar innan du kan stoltsera inom kategorin påläst är jag rädd.
Det lilla jag läst på under de 12 år vi har haft kontakt med vindkraftsbolag, och politiker, känns mer undergrävande än detta. Att påstå att utlandsägda Skulle ge el till Vaggeryds kommun, är ju inte sant.
Att den produceras här betyder inte alls att den kommer Sverige till gagn.
Att ha detta som argument till att besitta medborgares tillvaro i en situation som innebär ekonomisk och psykisk kollaps.

Är inte till att ta ansvar. Bygg vindkraftverk, men gör det ansvarsfullt.Det är det vi har försökt att få fram.
Vi har många exempel på hur man inte ska bygga, nyttja detta med den kunskap som finns

El finns när det blåser, då exporterar Sverige el. Bygger vi fler vindkraftverk så produceras givetvis mer el, till export.

Var vänlig och blås inte kommunens invånare och låtsas att det är vinden som blåser.

Om nu Gislaved med flera hade haft ett skjutfält, en stridsflygplats, lite mer järnvägar och en Europaväg ovanpå allt annat så hade de haft
liknande problem som Vaggeryd.
Med andra ord: vi bidrar på olika sätt med våra naturresurser.
Men du vet också lika väl som vi att Eolus försökte sälja både el och verk i affären med Commerz Bank, alltså helt noll kilowatt till Sverige, nu letar de en ny kund till dessa kilowatt.
Så allt fint du skriver betyder ingenting

//Ken Frick

Gert, du har tydligen fortfarande inte förstått att det handlar om avståndet till en störande ljudkälla för dem som bor på landsbygden i vår kära kommun.

Du och jag behöver inte vara oroliga för vi bor inom inflygningen till Ya, men tänk på dem som bor utanför, exempelvis 625 meter till verken vid Ekesås.

Var glad att vi har en landsbygd i kommunen som är tätbebygd. Fördärva inte den med utlandsägda vindsnurror.

Om det du skriver kommer gå i uppfyllelse, hur stor del av den el som vindkraftverken i denna kommun producerar kommer faktiskt gå till kommuninvånarna?
Eller kommer elen från dessa kommande vindkraftverk hamna utomlands likt så som stor del av dagens svenska elproduktion gör..?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *