Nyheter

Gnistor från vårbrasan kan antända byggnader

Nyheter Nu är äntligen våren här och med den följer ofta en önskan att städa undan gammalt bråte och elda upp kvistar och skräp på tomten eller på sommarstället. Men gnistor från elden kan flyga långt och torrt fjorårsgräs brinner lätt – risken är stor att branden sprider sig och antänder närliggande byggnader.

Årligen inträffar cirka 130 bränder i byggnader på grund av exempelvis gnistor från skräpbrasor eller gräseldning. Många av dessa bränder startar när man är oförsiktig och lämnar en brasa obevakad. Skadorna varierar från små till stora där både byggnader och ladugårdar brinner ner.

Risken för gräsbränder skiftar med årstiden och var i landet man bor. Branden kan också bete sig olika beroende på väderförhållanden samt hur omgivning och växtlighet ser ut. På våren är gräsbränder vanligast medan det under torra sommar- och höstmånader är vanligare med skogs- och markbränder.

Gnistor från vårbrasan kan antända hus
Ska man elda krävs det stor aktsamhet och noggranna förberedelser med tillgänglighet till vatten och redskap för att begränsa eldens spridning. På bara någon minut kan vinden ändra sig så att elden sprider sig så fort att man omöjligt hinner släcka den. Det är ofta lättare att hindra brandspridning än att släcka en redan uppkommen mark- eller gräsbrand.

Den som tänder en eld har själv ansvaret för att elden inte vållar någon skada. De flesta tror att de kan hantera en eld, men ändå inträffar många bränder orsakade av bland annat eldning eller grillning utomhus. Många bränder kan undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på, säger Björn Björkman, expert, Brandskyddsföreningen.

Pressmeddelande från Brandskyddsföreningen

Fotnot: SMHI går ut med informationen om risk för gräsbränder i vårt området. Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *