Nyheter

Godkände moduler till förskolan

Nyheter Kommunstyrelsens politiker gjorde tummen upp och tekniska nämnden godkände upphandlingen och tilldelade Expandia moduler till uppdraget om nya förskolelokaler i Vaggeryd

Arkivbild från en förskola i kommunen.

Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande berättar; 

– Vi trodde vi hade bra koll på detta och det kanske blivit en pandemieffekt. Fler föräldrar väntade med att skriva in sina barn. På förekommen anledning är det nu akut behov av lokaler till förskolan i Vaggeryd. Vi har godkänt tekniska nämndens förfrågan gällande extra medel. Det fanns en önskan om att lokalerna skulle vara på plats i tre år, men vi ändrade till fem år. Vi skapar således andrum i verksamheten. Vi får justera kostnaden i budgeten, det handlar om några miljoner första året och därefter 600 000 kronor per år. Vi kommer att hyra lokalerna. 

Kenth Williamsson (S); 

– Nu blir det tillfälliga lösningar igen. Det finns inte mark i Vaggeryd till att bygga ut för barnomsorgen. Vi har precis tagit driftbudgeten och den här frågan fanns inte med i detta. Det måste bli en bättre framförhållning.  

Vid ett extrainsatt nämndmöte hos tekniska beslutades att anbudet från Expandia moduler ska tilldelas uppdraget. I upphandlingen ingår två enhetsytor, mottagningskök och personalyta. Upplåtelsetiden är 5 år med möjlighet till förlängning. Upphandlingen genomfördes som ett avrop på Kommentus ramavtal hyresmoduler 2018. Avropsmodellen var förnyad konkurrensutsättning där avropsunderlag skickades till samtliga antagna leverantörer. Till kommunen gällande moduler till fler förskoleplatser vid Växthuset i Vaggeryd inkom tre anbud. 

Taggar

Dela


5 reaktioner på Godkände moduler till förskolan

Nämen vilken överraskning!
Det hade lätt fått plats en avdelning till på Slättens förskola när den byggdes till för inte så länge sedan.
Varför ska allt komma att bli akut i vaggeryds kommun och skylla på pandemin?
Bygg skolor och förskolor nu och sluta upp att släppa hustomter i den takten ni gör nu, för ni hinner inte med helt enkelt.

Ja femklöverns ledning klarar inte att styra utvecklingen utav kommunen trots att de har en kommundirektör med en månadslön strax under 100 000 kronor. Kunskapsnivån och folkviljan måste öka innan kommunen helt har gått över till att hyra allt mer. Det reala värdet utav våra gemensamma tillgångar minskar kraftigt de kommande åren.

Vaggeryds Kommun visar sig igen från sin starka sida: Brist på framförhållning, förhalning och nödlösningar.

Det finns inte mark till barnomsorg men det finns /har funnits mark för att bygga hus? Lite fel ordning kanske..
Är väl inte så svårt att förstå att det kommer bli brist på platser inom barnomsorgen när det byggs massa nya hus med barnfamiljer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *