Nyheter

Gör soptipp till friluftsområde

Nyheter Motionen från Socialdemokraterna gällande markområdet mellan Hokvägen och Gärahov fanns med vid kommunstyrelsens sammanträde. – Vi avslår men ju mer vi diskuterar kommer vi närmare, menar kommunstyrelsens ordförande 

Arkivbild

Motionen som inlämnades i april 2021 från Socialdemokraterna gällde det fortsatta plan- och planeringsarbetet som på sikt ska omvandla nuvarande industriområde till mark för ändamål, där endast lättare och ej störande verksamhet får förekomma. 

– Vi vill att den del som utgör nuvarande ”soptippsområdet” täcks över och möjliggörs för friluftsliv, idrott och dylikt. Och att övrig skogsmark som omger den forna Spångagölen, vidare ner mot Gärahovsgölens östra sida, till lämpliga delar får utgöra framtida mark för bostadsbebyggelse. Området kan därmed bli en fortsättning på Yggen-området, menar motionsskrivarna Tuula Ingner, Robert Alkemark, Anna Karin Slunge och Kenneth Åberg. 

Bakgrund och skälet till motionen är att Vaggeryd växer och att behovet av att säkra mark för framtida utveckling är stort. Detta gäller särskilt behovet av mark för bostadsproduktion och allmännyttigt ändamål. I motionen står det också angivit att i översiktsplanen vill man utvidga utvecklingsmöjligheterna genom att peka ut ytterligare ett område samtidigt som man önskar omvandla ett oattraktivt område till ett friluftsområde. 

Kommunledningskontoret vill att kommunstyrelsen ska fatta beslut om områdets utformning genom planprogrammet och samrådsförslag gällande den nya översiktsplanen. 

– Ju mer vi diskuterar den här motionen ju närmare kommer vi. Men vi avslår motionen. Alla är överens om att det finns synpunkter och en del tycker att vi är petiga att vi avslår. Socialdemokraterna tyckte vi skulle besvara motionen istället, menar Gert Jonsson (M). 

Kenth Williamsson (S) hoppas att förslaget kommer in i översiktsplanen.
– Vi är mitt uppe i arbetet gällande översiktsplanen och så väljer man att avslå motionen. Vi hoppas att vi på något sätt kommer att få in detta i översiktsplanen, menar Kenth Williamsson. 

Motionen kommer att beslutas i kommunfullmäktige.

 Fotnot: Ett tidigare politiskt ställningstagande har gjorts gällande flytt av återvinningsstationen som finns i området. 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Gör soptipp till friluftsområde

Fast Jörgen.
Ni ska ju faktiskt få en ny soptipp.
Kommunen flyttar ju Såm från Vaggeryd ner till Skillingaryd

Det är ingen rättvisa i världen, och inte i kommunen heller. I Vaggeryd vill man göra en soptipp till friluftsområde, och i Skillingaryd ska man bygga en logistikhall på ett befintligt friluftsområde. Men vi Skillingarydsbor kanske blir bussade av kommunen till soptippen när vi vill ta en promenad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *