Nyheter

Götafors Järnbruk

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. I några av artiklarna har vi lagt till bilder på hur det ser ut i dag.

Vid Lagan i Götafors har funnits känd verksamhet sedan 1500-talet. I ett köpedokument från Nydala kloster omnämns ”quernaström i götatorp j byrom socken”.

Den första bebyggelsen i Götafors uppstod när järnbruket fick sina privilegier 1672. Här uppfördes masugn och hammare med två härdar. På platsen fanns år 1733, förutom masugn och hammare, två kvarnar, en såg, två järnbodar, kollada, vist-husbod, byggnad för förvaltare, bokhållare och smedbostäder. 

Järnbruket drabbades 1865 av en eldsvåda. Masugn, visthusbod, ladugård och flera magasin brändes ner. Trots ökad konkurrens från mellansvenska järnbruk återuppfördes masugn, kollada och övriga byggnader samma år. Det blev dock allt svårare att konkurrera med järnbruken i Bergslagen. Tabergsmalmen var järnfattig och mera svårsmält än malmen i Bergslagen. En ny inspektorsbostad uppfördes 1875. Sju år senare 1882 lades all drift ned vid bruket.

När järnhanteringen upphörde startades ett träsliperi, som var verksamt i 20 år. 

1903 överläts vattenrättigheterna vid fallet till Munksjö bolag, som byggde en ny trämassefabrik 500 m sydväst om bruket intill Stödstorpsån. Vid Götaforsfallet byggde Munksjö AB en kraftstation.

När Munksjö startade 1904 anställdes cirka 200 man på den nya fabriken.

Waggeryds Museiförening

  [1/5]

Götafors Järnbruk 1746.
Explication/förklaring/ g = masugnen,  h = stampen,  i = hammarsmedjan,  k = järnbod,  l = kolbod,  m = kolbod till masugnen,  n = liten smedja,  o = mjölkvarn,  p = mjölnarens logement,  r = bruket ladugård,  q = sågkvarn,  x = krog  [2/5]

Gamla bron vid dammfästet och järnboden från 1700-talet. Foto Evert Melin.   [3/5]

Masugnsbacken 1, Smedbygatan 20. 
Götafors järnbruks gamla förvaltarbostad. Byggd 1735 på samma grund som det 1600-tals hus som brann ned ett år tidigare. Foto Camilla Appelqvist.  [4/5]

Smedstugan 2, Götarpsvägen 5.
Smedbostad byggd omkring 1800. Huset tjänade som Vaggeryds första stationshus 1880-1886 och post-expedition  1884 – 1886. Foto Camilla Appelqvist.  [5/5]

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *