Nyheter

Götafors Missionshus

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. I några av artiklarna har vi lagt till bilder på hur det ser ut i dag.

1891 beslutade en grupp kristna män att bygga ett missionshus i Götafors. Beräknad kostnad var omkring 700 kronor. De närvarande tecknade sig för 250 kronor, och man beslöt att uppta ett lån i Byarums Sparbank på 200 kronor. Tomt skänktes av J F Svensson, Boarp. Missionshuset hade från början en stor möteslokal med 8 fönster och en dörr, talarstol och 35 stolar för åhörare. Byggnadskostnaderna uppgick till 675 kronor. Stor invigningsfest hölls 14 november 1892 med tre predikanter som talare. Samma vecka hölls en missionsauktion, som inbringade 214 kronor och 26 öre.

Redan 1884 hade söndagsskola startats i Götafors med undervisning i hemmen. När missionshuset stod klart flyttade söndagsskolan dit. 1918 byggdes missionshuset till med den så kallade ”lilla salen” för att bereda plats för fler mötesbesökare. Dessutom kompletterades det med ett kök. 1971 hade missionshuset tjänat ut och församlingen flyttade verksamheten till en ombyggd fastighet på Skoghemsgatan. Gamla missionshuset revs 1974.

Waggeryds Museiförening

  [1/4]

  [2/4]

Vintern 1939-40 engagerade sig svenska folket i vinterhjälpen till Finland (’Finlands sak är vår’), som 1939 angripits av Sovjetunionen. Ett 90-tal damer samlades i Götafors Missionshus för att sticka värmande plagg till de finska soldaterna. Arbetet avbröts endast för kaffepaus. Missionsförsamlingens sångare svarade för sången och musiken.  [3/4]

Söndagsskolans sommarfester innehöll bl a en rundtur i Vaggeryds sam-hälle på Munksjös lastbilar. Söndagsskollärarna på bilden är Karl-Gustav Sundkvist och Gullie Mattson.  [4/4]

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *