Nyheter

Götafors skola: Hyrlokaler på nytt område

Nyheter Turerna har varit många men vid kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade Gert Jonsson (M) förslag om att ny F-3 skola ska finnas i Götaforsområdet och skolan ska vara inflyttningsklar nästa höst

Arkivbild

Vid extrainsatt sammanträde i arbetsutskottet den 10 mars fanns ett markförvärv dokumenterat där det fanns ett förslag att byta kommunal mark med ett företag och nu kanske svaret finns vad som ligger bakom det några veckor gamla förslaget.

Gert Jonsson (M) berättar mer:

– Det här är inte enkelt. I kommunfullmäktige, i samband med höständringsbudgeten, fick vi ett uppdrag att vi i kommunstyrelsen skulle hantera den här frågan. Att hyra en skola fanns med i förslaget och vi har lyssnat in och försökt att hitta olika lösningar. Nu är vi framme och kan presentera ett konkret förslag.

– Vi kommer att upphandla en ny två-parallelig F-3 skola som har plats för 200 elever. I skolan ska tillagningskök finnas. Upphandlingen av hyrlokaler gäller i tio år med option på ytterligare fem år. Vi ska hantera det här så att skolan är på plats och kan tas i bruk hösten 2022. Om tio år är skolan för liten och då behövs en större skola, därför är ett hyresavtal bra. Vi har hittat en plats som är tre gånger så stor som skolområdet finns inom idag. En detaljplan för att göra en skola på denna nya plats tar minst två år och kan vi använda oss av det här tillfälliga bygglovet som krävs, istället för att arbeta igenom en ny detaljplan, spar vi tid. Området vi ska använda oss av mäter 28 000 kvadratmeter och i detaljplanen är området inte avsatt för skolverksamhet, därav hyrlokaler. 

Kenth Williamsson (S) är märkbart förvånad över det sena förslaget som kom till oppositionens kännedom.

– Vi kan konstatera att det här förslaget fick vi väldigt sent och vi har inte kikat igenom vad det innebär. Men hur som helst så har vi kommit en bit närmare på en skola i Götafors. Det här betyder väldigt mycket både för elever och personal. Lokalerna som finns idag är dåliga och behovet är stort. Så långt är det positivt. Men det är beklagligt att femklövern har misslyckats med att lösa långsiktiga lösningar. Nu skjuter man problemen framför sig istället och skjuter fram byggnation av ny skola. Det här förslaget ger en tillfällig lösning på 10– 15 år, men vi kommer att få ännu större behov framöver då Vaggeryd växer. Det här betyder att vi kommer att få lösa problemet en gång till framöver. Det finns fördelar att vi kommer att anlägga skolan på ny plats där vi kan växa, menar Kenth Williamsson (S).

– Åviken, Slätten och Bullerbyn är byggda på samma tänk. Det blir någon form av liknande lösning i Götafors, där skollokalerna teoretiskt kan flyttas. Byggnaden hyrs, men det är en långsiktig lösning ändå, även att det är en hyrskola, menar Gert Jonsson (M).

– Det här är lite förvirrat. Du säger först 10 år men behovet kommer inte att minska och det ska vara ett framtida skolområde. Jag är förundrad över argumentationen om att det ska vara en tillfällig lösning, kontrar Kenth Williamsson (S).

– Om tio år kanske inte F-3 skolan räcker till och vi behöver en F-6 skola i södra delen av Vaggeryd. Vi måste vara så pass väl förberedda. Men just idag har vi inget behov av en större skola i detta området. Poängen är att vi behöver en skola som fungerar, om tio år kanske vi behöver utöka, antingen själva skolan eller med slöjdsal eller liknande och då kan man hantera det praktiskt. Att bygga eller att hyra är en finansieringsform. Jag tror att vi förstår varandra till slut. Skolan ska finnas för eleverna hösten 2022 i Götafors, lovar Gert Jonsson (M).

Det aktuella skolområdet är inte inom kommunens ägor ännu, men den frågan noteras att lösas inom kort. Vad kostnaden landar på att hyra skollokaler är i skrivande stund oklar.

31 januari överlämnades namnunderskrifter till styrande politiker. Foto: Martina Ojala

Taggar

18 reaktioner på Götafors skola: Hyrlokaler på nytt område

Vi ville få till en skola 2015. Den skulle varit klar för flera år sedan. Det är Femklövern som inte har kommit överens internt som har gjort att det dragit ut på tiden. Så klaga inte på oss. Sedan skriver du att en skola skulle varit på plats om man inte utrett om den gamla skolan skulle vara kvar? Tror man på det så förutsätter det att du är kvar på den gamla platsen för du kan ju knappast flytta den gamla skolan till en ny plats? För det tredje så påverkar knappast finansieringslösningen tiden för upphandling. Det handlar om politisk vilja.

Kenth – Varför försöker du blanda in SD i det hela. Mig veterligt har ärendet inte varit upp till någon djupare diskussion angående placering eller finansiering, men du som sitter i presidiet vet kanske mer som vi andra får läsa på Skillingaryd.nu.
Som jag sa är jag mest intresserad att vi har en fungerande skola i Götaforsområdet till höstterminen 2022, oavsett placering, och det framgår också i den lokalplan som samtliga partier i kommunen var eniga om i barn- och utbildningsnämnden, så sluta löjla dig om detta.

Med det tempo som normalt gäller med budgetar och investeringsstopp kanske det går snabbast att hyra lokaler, men om pengar finns och beslut kan tas snabbt har jag inget emot att kommunen tar det som en investering.

De flesta förstår nog att det blir dyrare att hyra än att bygga själv. Skolan kommer rimligtvis att skrivas av på den tid vi hyr den (10 å) och efter det har vi betalat skolan, i stället för 33 år vid egna investeringar. Hur lång tid en skola används kan du ju se runt omkring dig? Är inte 1914 års skola i bruk i Skillingaryd än, även om det skett lite förbättringar på vägen? Ett närmast enigt kommunfullmäktige stod bakom att man skulle se om det gick att ha kvar den äldre delen av skolan vid en nybyggnation. Kommunfullmäktige konstaterade att det gick inte. Inte ens om man tog bort den fick en fullvärdig skola plats. Och inte kunde man ta höjd för att vi växer. Men då innebär det att SD är emot att skolan byggs på annan plats? Spännande!

Kenth – i min värld handlar det snarast om hur vi ska få till en skola som fungerar till höstterminen 2022, och med den ekonomiska situation som just nu råder i kommunen kanske det är bättre att hyra lokalerna.

För övrigt hade vi med all sannolikhet redan haft ett nybygge klart om inte hembygdsfalangen inom S för några år sedan kört med alla sina nostalgiinlägg om hur viktigt det var att bevara den gamla Götaforsskolan, för där hade flera av deras medlemmar själva gått i skolan.

Vi väntar på den styrande Femklövern. Det har vi gjort sedan 2015 då vi var överens om att bygga en skola i Vaggeryd. Hade vi lett kommunen så skulle den varit på plats för länge sedan. Menar du att SD inte har råd med att bygga en skola i Vaggeryd i egen regi? Det var ett spännande besked.

Kenth – vi ser ju många exempel i vår kommun hur ”billigt” det blir när kommunen äger sina skolor, exempelvis Fenix 2, Fenix 1, Hjortsjöskolan, Östra skolan och Götafors skola. Det finns fler exempel.
Men fixar du pengar så är det väl bara att bygga. Vad väntar du på?

Att hyra lokaler som man ska använda under lång tid kostar väldigt mycket. Företaget måste ju ha täckning för de kostnaderna man har för att bygga huset och dessutom tjäna pengar på sin affärsidé. Det vet Sveriges kommuner, SKR vilket går att läsa om i skriften ”Äga eller hyra”. Det är också stor risk att det blir dyrt om man vill göra förändringar då man måste komma överens med fastighetsägaren om priset. Det är därför de allra allra flesta kommunala skolor är i egen regi och det är därför de flesta vill äga sitt egna hus istället för att hyra den.

Fördelen med att hyra lokaler till skolan har många kommuner upptäckt.
Du får en fast, känd kostnad utan kallduschar modell Fenix 2, och nu även Fenix 1 och Hjortsjöskolan.
Gör ”bara” en korrekt upphandling med väl utformade krav så vi slipper surt efter och verkligen har en användbar skola på plats till höstan 2022.

Sluta att käfta om vem som gjort vad, om vad som gjorts och inte gjorts.
Gör nu i stället detta rätt och riktigt så blir det bra för både barn, lärare och kommunen.

// Ken Frick

Det är väl inte att käfta om det diskuteras varför olika saker har gått snett. Ska det bara läggas locket på och låtsas att allt är perfekt?

Som vanligt är det brist på fakta i dina kommentarer Seger. Det är bara under femklöverstyret som lokalproblemen varit så stora oavsett borgerligt eller (S)-styre. Denna period är unik. Vi var överens om att bygga en skola i Vaggeryd redan 2015. Men ni drog er ur denna överenskommelse och ni har fortfarande inte byggt en skola. Vilket skapat stora problem. Detta är bara att kolla i protokoll.

Det de flesta har märkt Kent är att invånarantalet ökat rejält och fortare vad ni och vi trodde. Glädjande förvisso men har skapat lite problem liksom i fler kommuner, den befolkningstillväxt vi trodde på runt 2018 var överspelat mindre än ett år senare och samtliga i kommunfullmäktige hade fel kan man säga.

Vi hade chansen för ungefär fem år sedan när dåvarande husägaren som bodde i den röda villan mitt emot Preem hörde av sig till kommunledningskontoret men den tjänstemannen förde tyvärr inte det vidare. Det hade löst många problem. Det förslaget att bygga framför Fenix var ju inte lämpligt på grund av markförhålladen så det gick ju inte.

Nu blir det en skola som troligtvis blir billigare på tio år än en i egen regi för folk vet att det inte är gratis att ändra/renovera våra egna skolor typ Fenix och Hjortsjöskolan. Men det räcker inte med bara 1 skola för det kommer att behövas fler i Vaggeryd för just nu är det där expansionen sker i rasande fart och i huvudsak av privata aktörer konstigt nog. Se framåt och se utvecklingen Kent för bakåt är dåtid.

Att Femklövern inte lyckas med sina investeringar i bland annat skolor är korrekt Seger, skyll inte på andra- det är ert ansvar. Vi har drivit på och det är nog få som inte noterat detta. Vi är positiva till att en skola byggs men själva finansieringsfrågan ska vi titta närmare på. Att det blir en tillfällig hyrlösning är dock mindre lyckat då det är dyrare och kortsiktigt. Sedan är vi glada över att våra två förslag på skolområden ser ut att bli verklighet- det känns bra!

Det är tur att ni inte sitter och styr för då hade det väl fortfarande pratats pm att bygga skolor. Ni har väl inte presenterat nåt realistiskt förslag för en skola vad jag vet, nu vet jag inte allt heller. Finansieringen skiljer ju sig åt så tillvida att ni vill ha allt i offentligt ägande vilket jag inte ser som nödvändigt. Vi behöver en skola helt enkelt. Att en skola bör byggas på Götafors är just nu skriande för just nu så flyttar folk dit vilket inte är så svårt att förstå och naturligtvis bör skolan ligga där folk bor för det är en småskola som planeras. Det blir bra detta och hoppas det blir verklighet, sen kan dina bevarande vänner strida vidare för ytan blir liksom inte större hur mycket man än renoverar ett hus.

Ja, hoppas att revisionen tittar på handläggningen utav skolfrågan i Götafors. Man får ju hoppas att det inte finns någon underliggande muntlig överenskommelse mellan Gert och något byggföretag. Vidare känns argumenten om tio-årshyrning som en efterhandskonstruktion. Hur kommer detta påverka plan och byggutveckling i södra Vaggeryd? Skall denna minskas eller upphöra helt om några år i skolan upptagningsområde? Blir det berättigat att känna oro som nyinflyttad barnfamiljer om sina barn skolgång de närmaste tio åren? Vill och kommer kommunen garanterat att stå upp för en fast skolgång i området över tid? Ja, frågorna är många för framtida nyinflyttade barnfamiljer.

Det är överbud att tala om handling. Den här frågan har dragits i långbänk och blir det panikhandling.

Bra jobbat Gert! Bättre att få upp en skola och hyra lokaler torde bli billigare med för att bygga skolor verkar inte vara Vaggeryds grej. Nu får vi en skola som förhoppningsvis fungerar som tänkt och kan planera för en mer permanent skola framöver. Att den så kallade oppositionen inte delar vår uppfattning är ju dess sätt att argumentera för någon skola har de ännu inte presenterat. Sådan är politiken, bättre med handling än bara prata kan man tycka.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *