Nyheter

Grannar störs av industribuller

Nyheter I Skillingaryd har nu en fastighetsägare lämnat in en skrivelse till miljö- och byggförvaltningen. Närliggande industri har ett högre decibel än vad som är tillåtet och företaget har nu tre månader på sig att åtgärda.

Sedan flera år har fastighetsägaren haft besvär med buller intill sin tomt. I september förra året tröttnade fastighetsägaren och lämnade in en skrivelse till miljö- och byggförvaltningen. Klagomålet gällde då att verksamheten från granntomten är igång dagtid, kvällar och helger. Endast på nätterna har det varit lugnt.

Förvaltningen besökte industrin i november och då uppgavs att truckarna enbart körs på vardagar under dagtid. I maj i år upprättade fastighetsägaren en bullerdagbok då högt buller även orsakade störningar även på röda dagar och helger. Industrin fick svara förvaltningen om att de skulle hålla portar stängda vilket skulle minska bullret.

Under juli månad besökte förvaltningen fastighetsägarens tomt vid fem tillfällen och vid olika tidpunkter och bedömningen blev att klagomålet var befogat och att bolaget behöver vidta åtgärder för att minska bullret.

Enligt miljöbalken gäller under dagen 50 decibel, kväll 45 decibel och natt 40 decibel som mäts utomhus vid fasad eller vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. Fastighetsägarens egna decibelmätning har varit 57 decibel oavsett morgon eller kvällstid.

Tre månader har nu företaget på sig att vidta åtgärder för att minska bullret för sina grannar.

Taggar

Dela


1 reaktion på Grannar störs av industribuller

Hej enligt era mätningar så skall väl ej buller som slår mot vägg mätas i så fall får ni väl stoppa all bil körning i kommunen för det finns inga bilar som under 40 decibell vid normalt framfart mer än elbilar – ska ni förbjuda motorgräsklippare?
Med o övriga ting som är över 40 decibell militärens skjutning o flygövningar motorsågar omfattas ej av buller lagen heller ta i stället tag i baagers vid stationen o buller nattetid vid bowvlinghallen – be ungdomen vara där dagtid i stället o störa er på kommunen så vi får dåvarande nattetid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *