Nyheter

Gratis dusch erbjuds

Nyheter Gratis dusch till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige som röstade emot Jörgen Johanssons förslag om förbättringar av Skillingaryds centrum/Storgatan.

  [1/4]

  [2/4]

  [3/4]

  [4/4]

Väl bekomme!

Sven-Olof Sandberg
alias Knubben

Taggar

8 reaktioner på Gratis dusch erbjuds

Satt i matsalen på Mejeriet
Syntes inte en enda blomma
Hade varit trevligt om det funnits något vackert att titta på

FORTSÄTTNING….
Jag fick som medlem och styrelseledamot i Skillingaryd Intresseförening,för ett par år sedan på ett medlemsmöte,en grundlig redogörelse och underlag av en tjänsteman från Tekniska.Vi skulle som ”remissinstans” få vara med och säga vår mening i ärendet både då och senare.
Förslaget gick ut på att med nuvarande gatubredd inklusive gång-o cykelbanor som grund för projektet.Kommunens representant som föredrog det hela var lyhörd för våra förslag och ideer lovade att återkomma löpande.
Det framkom aldrig vid detta tillfälle att privata fastighetsägare eller ”Teds” och ”Turisten” skulle vara något hinder för probjektets genomförande.
Parken eller ”Pocketparken” som det kallades,inte fick ingå i Mejeriprojektet,var att det enligt min uppfattning inte fanns plats för densamma.
Detta föranledde ju panikköpet av bankfastigheten. Orsaken till detta köp ????
Dom pengarna skulle kunna använts till Storgatsarbetet. Hade jag varit säljare av denna fastighet skulle jag skrattat hela vägen till banken!
Oavsett vad som kommer att hända med ”Teds”och”Turisten” så bör det inte fördröja projektet i helhet.
Det är för galet att det får se ut med dagens Storgatan,när vi ser det fantastiska resultatet av Mejeriprojektet både som fastighet,verksamhet och yttre miljö (med eller utan Pockekpark)
Trots fel och brister ett toppenprojekt för hela kommunen.
Till slut vill jag tacka alla som hade kurage att rösta för Jörgens förslag,trots att partipiskorna började vina. Vilka ni är finns i denna tidnings arkiv eller kommunens protokoll.Detta så att Ni vet vem som skall få Er röst i valet om lite drygt en månad.
Jörgens förslag är inte bara till gagn för Skillingaryd.
I och med detta drar jag ett streck i denna diskussion.Men jag lovar att återkomma med nuvarande trafiksituation Motorbanan/Storgatan.
Det blir när jag redigerat mina bilder,videos och ljudupptagningar. Tack alla för visat intresse!

Vattenpölar är väl egentligen det minsta bekymret i kommunen… med tanke på skolsituation, antal lärare, skollokaler, utomhusmiljö på skolor… Lägg pengarna där de behövs. I trafiken får man sakta ner vid pölar, väldigt lätt löst ”problem”.

Bra Knubben. Jag ser också eländet precis som du. Konstigt att skillingarydspolitiker kunde rösta nej. Dags att börja arbetet.

Känns tråkigt att få en diskussion som ovan i ett ärende där det borde gått att få samsyn.
Och det avgörande är att få klarhet i vad är det egentligen man vill i området.
1. Det vi nu ser i gropar och vattenstänk fanns det pengar både investering och underhåll till i grundförslaget att rätta till.
2. Det som det slutliga beslutet blev efter votering var att investera i planteringar, rondeller och övergångar med mera. Inget fel i det heller men det avgörande är ju hur man vill ha det vid ”gamla Teds och Turisthotellet”.
Ska allt se ut som idag, ja då kan vi köra igång med åtgärder på den mark som kommunen äger vilket är ovanstående. Övriga fastighetsägare utmed Storgatan är inte kommunala och där behövs det upprättas avtal med mera innan man gör ändringar. Sådant kan ta sin tid för att komma överens.
Men åter till huvudfrågan, vad vill man med kommunens fastigheter enligt ovan.
Jag har fått till mig handel i botten och sedan bostäder. En del säger grön park (även om motståndet mot det var kompakt när vi skulle bygga Mejeriet. Det fick inte bli en park. En del vill ha busstrafiken att gå där, fel tycker jag men åsikten finns.

Sammantaget är väl att det måste till detaljplaneändringar för att utveckla området utmed Storgatan på kommunal mark. Varför har ni inte gjort det tidigare påpekar någon och då svarar jag att det inte har varit möjligt på grund av genomförande tiden på tidigare detaljplan måste gå ut vilket skedde i maj i år.

I min värld låter det heltokigt att lägga ut tre miljoner på att bygga om gatan för att sedan i nästa skede behöva göra om allt när ny detaljplan blir klar om något år.
Det är som att baka bullar och slänga in jäst efteråt.

3. Givetvis borde man omgående rätta till det så det inte står vatten kvar vid ett regn.
Men en seriös diskussion om vad är det man vill se och ha på den kommunala marken jämte Storgatan vore bra.
4. När vi får en bild i var merparten önskar för de kommunala fastigheterna då görs en ny detaljplan för att åstadkomma detta.
5. Och efter det känns det meningsfullt med trädplanteringar, parkeringsfickor säkra utfarter och trafiksäkra övergångar.
Att först lägga tre miljoner i Storgatan och sedan efter några år gräv upp det och göra om allt är inte att hushålla med skattepengar.

Bra Sven-Olof. Vvi måste vi alla engagera oss i skötseln av vår kommun och hur våra skattemedel används.
Medborgare använd din röst om några veckor med förstånd.
Tyvärr Knubben, de är som gåsen de bara skaka av sig och går vidare och har varken sett eller hört något.

Lämna ett svar till Göran Lemke Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *