Nyheter

Gripande berättelse för Rotaryklubbens medlemmar

Nyheter Följeslagaren Görel Råsmark berättade en gripande upplevelse om sitt uppdrag i Palestina när Skillingaryd-Vaggeryd Rotaryklubb hade sitt lunchmöte på stiftsgården Tallnäs.

Muren

Görel Råsmark från Alvesta har två gånger slagit följe för fred i området. Som ekumenisk följeslagare ger man med sin skyddande närvaro ett bidrag till att vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor för att verka för fred och försoning. Under torsdagsträffen var hon hos Vaggeryd-Skillingaryds Rotary på stiftsgården Tallnäs. Görel visar bildspel och här är delar av hennes berättelse: 

På Västbanken blommar mandelträden redan i mars och april, i huset intill mandelträden, som Görel visar, bor en kvinna med sina söner.

– Vi följer de israeliska bosättarnas rörelse på deras marker. Det är familjens mark sedan generationer. Vi är där för att byborna ska känna sig lite tryggare. Våren 2022 var det här. Sedan dess har bosättarna flyttat fram posteringar. Vi vet inte vad som hänt. Människor har fördrivits. Sedan den 7 oktober har situationen på Västbanken försämrat radialt. Byarna töms och Västbanken är i mediaskugga. 

– Muren, händerna som byggde upp kan också riva ned. Det ligger något hoppfullt i det. Berlinmuren exempelvis. Frihet för en, frihet för alla. Vad betyder det? Jo, ingen är fri förrän alla är fria. Samma sak som med freden: alla ska ha fred.

– Följeslagarna har varit där i små internationella team på uppdrag av kyrkan. Den här västen ska skydda följeslagaren, berättar Görel och visar sin väst hon har på sig.

Att följa barnen till skolan...

Nästa bild som Görel visar är ett av följeslagarnas viktigaste uppdrag som är att följa skolbarn till och från skolan. På så vis skyddas de från trakasserier från både israeliska bosättare och soldater.

  För ungefär ett år sedan var en pojken tillsammans med sina bröder på väg. Soldater kom och de jagade pojkarna ända in i hemmet. Pojken är skräckslagen och hamnar på gården utanför, där föräldrarna hittat honom livlös. Man tar honom till sjukhus. Sonen är död. Han dog av skräck.

Värnplikten för israeler är för pojkar tre år och två år för flickor. Om man som ung vägrar värnplikt, som man kan göra i fredstid, är priset högt, förutom att man kan bli ratad av sin familj.

– Många barn arresteras av israelisk militär utan att det finns något reellt brott som anledning. De förs ofta bort med händerna kopplade i bultband och med ögonbindel. De vet inte vart de förs och föräldrarna blir ofta inte informerade. Förhören sker i militärdomstol där förhandlingarna hålls på hebreiska, som är ett språk barnen inte förstår. 

Görel växlar bild på sin dator, tar ett andetag och fortsätter:

– Det jag berättar för er är vad jag har varit med om. Man ska hålla sig i bakgrunden, se och berätta men själva närvaron kan vara konfronterande i sig. Minst 150 internationella journalister har blivit skadade i de palestinska områdena de senaste åren. Nu dödar man journalister. På kvällarna jobbar vi följeslagare med rapporteringar, de ska gå i väg så snabbt som möjligt och till FN och kyrkorna för att världen ska få veta. Man jobbar i team om fyra-fem personer. Man verkar i tre månader på turistvisum. På en stor del  av Västbanken (kallat område C) styr Israel helt och tillåter inte nybyggnation. Familjer nekas byggnadstillstånd, men ibland bygger man ändå för att familjen ska ha någonstans att bo. En rivningsorder lämnas och ibland kan man förskjuta den här rivningen i åratal. Den dagen kommer, förr eller senare, då husen rivs och man själv får stå för kostnaden. Kanske får de boende varsel om ett dygn men det kan också rivas utan förvarning.

Görel Råsmark fortsätter:

– Följeslagarprogrammet är neutralt och opartiskt, går det att vara det i vår tid? Jag tror att det går, men då måste man stå stadigt i sin övertygelse om att alla människor har lika värde. Muren i Betlehem är åtta meter hög och det finns tre flyktingläger i Betlehem. Man ser muren hela tiden från ett av lägren. Utanför är det en olivlund. Det har varit omöjligt att nå sina olivlundar eftersom vägarna till Västbanken nu är helt avspärrade. Det innebär också att omkring 200 000 män inte kommer till sina arbeten i Israel. Redan klockan fyra på morgonen är männen vid gränsen, allt för att få mat på bordet. Muren har blivit en symbol för främlingsskapet och man lär sig på sin sida om muren att beteckna de andra som fiender. Man lär inte känna de andra. Någon har satt upp ett litet kors på muren med hoppets tecken. Återigen budskap på muren. Den här muren kanske kan ta hand om nuvarande, men den har ingen framtid. Det är nödvändigt att hoppas, avrundar Görel Råsmark sin historia.

Görel Råsmark

Hur kan man bli följeslagare frågar en av Rotarymedlemmarna

– Man ska vara 25 till 70 år. Det är lite av hälsoskäl: man måste vara fysiskt stark eftersom man måste snabbt kunna ta sig i säkerhet. Man ansöker hos den svenska delen av det ekumeniska följeslagarprogrammet. Vi är från 20 olika länder.

Blir ni attackerade?

– Den här västen ska skydda och det har under alla år varit så. Dessvärre ser säkerhetsläget ut något annat i dag mot oss internationella.

Hur finansieras organisationen följeslagarprogrammet?

– Hitintills genom bistånd till Palestina.

På organisationens hemsida finns följande att läsa:

”Ekumeniska följeslagarprogrammet är ett internationellt program som samordnas av kyrkornas världsråd från huvudkontoret i Genéve och det lokala kontoret i Jerusalem. Sedan 2002 har över 2 000 personer från mer än 20 länder varit följeslagare i Palestina och Israel. Sveriges kristna råd är huvudman för den svenska delen av programmet i samverkan med tio kyrkosamfund och organisationer.

Vad organisationen vill; Fred är möjligt, häv ockupationen för båda folkens skull.  Vi tror att det kan bli fred och att det går att lösa Israel-Palestinakonflikten utifrån folkrätten och relevanta FN-resolutioner. Vi menar att brott mot folkrätten och ockupationen av Palestina måste upphöra föra tt nå hållbar fred, för båda folkens skull. Vi kan alla hjälpas åt genom att sprida kunskap om ockupationens konsekvenser för både palestinier och israeler och uppmana politiker att fatta kloka beslut i frågan. Ekumeniska följeslagarprogrammet vill se en framtid, där den militära ockupationen av Palestina (Västbanken, östra Jerusalem och Gaza) har upphört där både palestinier och israeler åtnjuter en rättvis fred med frihet, lika rättigheter, värdighet och säkerhet baserad på internationell rätt.

Efter en gedigen utbildning sänder vi ut följeslagare på ett tremånadersuppdrag till Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Deras uppgift är att bidra till större säkerhet, trygghet och handlingsutrymme för kyrkor, organisationer, grupper och enskilda i Palestina och Israel. Det kan handla om att stå vid en vägspärr för att se om människor får passera den som de ska. Eller att följa barn, som riskerar att trakasseras av bosättare, till skolan. Eller finnas på plats vid fredliga demonstrationer. Följeslagarna övervakar och rapporterar om brott mot folkrätten. Vårt arbete bygger på ickevåld och opartiskhet. Vi tar inte ställning i konflikten. Vi är däremot inte neutrala gentemot våld, orättvisor och brott mot folkrätten.”

Skillingaryd-Vaggeryd Rotaryklubb träffas på stiftsgården Tallnäs varje torsdag. Lunch intas och följs av en halvtimmes föreläsning av inbjuden person.

Taggar

Dela


1 reaktion på Gripande berättelse för Rotaryklubbens medlemmar

Mycket sorglig berättelse. Man vet att sjukhus bombas tusentals barn har blivit dödade det är rena rama mord på civila. Det Hamas har gjort är fruktansvärt. Frågan är varför låter man inte journalister göra sitt jobb när man skyller på varandra och någon fred lär det inte bli.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *