Nyheter

Gustavsson (EMP): Driver landsbygdsfrågor och önskar värdigt avslut för ”gökungen” Stigamo

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Klas Gustavsson (EMP)

Kan du beskriva dig själv?
Jag är 48 år och bor på landet utanför Bondstorp. Är anställd på Arla Foods kyllager i Jönköping. Det här blir min tredje mandatperiod i kommunfullmäktige. Den här mandatperioden sitter jag dessutom i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?
Jag har önskat att representera Empartiet i kommunfullmäktige och i nämnderna och i styrelse. 

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?
Först och främst brinner jag för den kommunala grundverksamheten. Att skola, vård, omsorg, gator, avlopp och energi fungerar och levererar en hög kvalité. Den kommunala vardagen är väldigt intressant med beslut som ständigt måste balanseras mellan behov och kostnader. 

– Landsbygdsfrågorna är mitt specialområde. Att utveckla länsvägarna och särskilt i form av förbifart Bondstorp. Att satsa på landsbygdsskolorna, bättre mobilnät, markbundna elledningar och brottsförebyggande åtgärder i glesbygd. 

Vad ser du fram emot under mandatperioden?
– Under mandatperioden hoppas jag att kunna bedriva en aktiv oppositionspolitik med syfte att värna varje skattekrona då vi står inför stora investeringar i skola, omsorg och en ny simhall. Kommunens stora tillväxt driver kostnader vilket kräver en ekonomisk försiktighet. Industriområdet Stigamo är en ”gökunge” som har tagit tid och resurser från grundverksamheterna i kommunen. Det vore skönt att få komma till ett värdigt avslut i det projektet under de kommande fyra åren, avrundar Klas Gustavsson (EMP). 

Klas Gustavsson (EMP)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *