Nyheter

Hagshults sockencentrum

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. I några av artiklarna har vi lagt till bilder på hur det ser ut i dag.

Kyrkan är byggd på 1200-talet. Från denna tid finns både en Maria-skulptur och ett krucifix. Kor och sakristia tillkom först under 1700-talet. 

Det äldsta bevarade föremålet är dopfunten av kalksten, den används fortfarande. På väggarna i långhuset finns kalkmålningar. Dessa hör troligen hemma i övergången mellan 1600- och 1700-talet.

År 1940 var det ingen som hört talas om att de någonsin funnits; de hittades i samband med lagning av de då vitkalkade väggarna. Landsantikvarie tillkallades och arbetet med att ta fram väggmålningarna påbörjades. När dessa tillkom var ju läskunnigheten nästan obefintlig, men bilderna visar centrala händelser ur bibeln, därav ibland kallad ”de fattigas bibel”. Men visst tillför det även nutidens kyrkobesökare en hel del. Klockstapeln uppfördes omkring 1780. Klockorna drivs fortfarande manuellt.

Tofteryd – Hagshults Hembygdsförening

  [1/6]

Församlingshemmet. År 1872 byggdes sockenstugan och här fanns även skolan fram till 1939 då en ny byggdes. Idag är det församlingshem och används även flitigt av bygdens föreningar. Foto från 2012.  [2/6]

Prästgården. Uppförd i mitten av 1800-talet. Den har inte tjänat som prästboställe på många år. Nu är den privatägd. På tomten finns en gammal bagarstuga som varit igång ända in på 2000-talet. Foto från 2012  [3/6]

Skolan. Denna byggnad var socknens skolhus under nästan 60 år. Den ändrades till fem hyreslägenheter som blev färdiga för inflyttning 1 januari 2001. Exteriören är oförändrad. Foto från 2012.  [4/6]

Lönebostället. Det uppfördes 1918 och även detta är idag från-styckat och i privat ägo. Traditionellt jordbruk med mjölkproduktion bedrivs fortfarande. Foto från 2012.  [5/6]

Hagshults kyrka.  [6/6]

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *